Đang tải...

Các danh hiệu

QUAN TRỌNG: >>>>>Ra mắt trang tin OTO HUI News<<<<<----- THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: ---->>>>Tìm việc làm cùng OTO HUI<<<<---- CHÚ Ý: >>>>> Hướng dẫn cách để tích lũy xăng trên diễn đàn <<<<<-----
 1. 1

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H

 2. 5

  Khởi động cùng O-H

 3. 10

  Không ngừng cố gắng !

 4. 15

  Tôi yêu O-H !

 5. 20

  Vượt lên thử thách !

 6. 25

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 7. 40

  Cống hiến hết mình vì O-H

 8. 50

  Vì sự nghiệp phát triển O-H !

 9. 100

  Sống cùng O-H

 10. 150

  Vô Lăng đồng O-H

 11. 200

  Vô Lăng Bạc O-H