Đang tải...

Danh hiệu dành cho adenzbacninh2011

 1. 100
  Thưởng vào: 12/9/19

  Sống cùng O-H

 2. 50
  Thưởng vào: 10/10/17

  Vì sự nghiệp phát triển O-H !

 3. 40
  Thưởng vào: 22/5/17

  Cống hiến hết mình vì O-H

 4. 25
  Thưởng vào: 26/7/16

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 5. 15
  Thưởng vào: 1/12/14

  Tôi yêu O-H !

 6. 5
  Thưởng vào: 4/2/14

  Khởi động cùng O-H

 7. 20
  Thưởng vào: 3/1/14

  Vượt lên thử thách !

 8. 10
  Thưởng vào: 3/1/14

  Không ngừng cố gắng !

 9. 1
  Thưởng vào: 14/12/13

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H