Đang tải...

Danh hiệu dành cho Cai banh xe

QUAN TRỌNG: >>>>>Ra mắt trang tin OTO HUI News<<<<<----- THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: ---->>>>Tìm việc làm cùng OTO HUI<<<<---- CHÚ Ý: >>>>> Hướng dẫn cách để tích lũy xăng trên diễn đàn <<<<<-----
 1. 200
  Thưởng vào: 7/8/14

  Vô Lăng Bạc O-H

 2. 100
  Thưởng vào: 10/7/14

  Sống cùng O-H

 3. 150
  Thưởng vào: 23/4/14

  Vô Lăng đồng O-H

 4. 50
  Thưởng vào: 27/2/14

  Vì sự nghiệp phát triển O-H !

 5. 40
  Thưởng vào: 14/2/14

  Cống hiến hết mình vì O-H

 6. 25
  Thưởng vào: 28/1/14

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 7. 15
  Thưởng vào: 21/1/14

  Tôi yêu O-H !

 8. 5
  Thưởng vào: 15/1/14

  Khởi động cùng O-H

 9. 20
  Thưởng vào: 3/1/14

  Vượt lên thử thách !

 10. 10
  Thưởng vào: 3/1/14

  Không ngừng cố gắng !

 11. 1
  Thưởng vào: 3/1/14

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H