Đang tải...

Danh hiệu dành cho caovandoanh209

 1. 50
  Thưởng vào: 23/4/20

  Vì sự nghiệp phát triển O-H !

 2. 100
  Thưởng vào: 24/2/20

  Sống cùng O-H

 3. 10
  Thưởng vào: 27/12/18

  Không ngừng cố gắng !

 4. 40
  Thưởng vào: 28/8/18

  Cống hiến hết mình vì O-H

 5. 25
  Thưởng vào: 4/8/18

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 6. 20
  Thưởng vào: 30/7/18

  Vượt lên thử thách !

 7. 15
  Thưởng vào: 20/7/18

  Tôi yêu O-H !

 8. 1
  Thưởng vào: 14/7/18

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H

 9. 5
  Thưởng vào: 18/6/18

  Khởi động cùng O-H