Đang tải...

Danh hiệu dành cho chatdv

 1. 40
  Thưởng vào: 25/4/17

  Cống hiến hết mình vì O-H

 2. 10
  Thưởng vào: 25/4/17

  Không ngừng cố gắng !

 3. 25
  Thưởng vào: 22/4/17

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 4. 15
  Thưởng vào: 19/4/17

  Tôi yêu O-H !

 5. 20
  Thưởng vào: 16/4/17

  Vượt lên thử thách !

 6. 5
  Thưởng vào: 14/4/17

  Khởi động cùng O-H

 7. 1
  Thưởng vào: 14/4/17

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H