Đang tải...

Danh hiệu dành cho dinhhoi

 1. 15
  Thưởng vào: 12/7/16

  Tôi yêu O-H !

 2. 5
  Thưởng vào: 2/1/15

  Khởi động cùng O-H

 3. 20
  Thưởng vào: 3/1/14

  Vượt lên thử thách !

 4. 1
  Thưởng vào: 20/12/13

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H