Đang tải...

Danh hiệu dành cho DoHoangTien

 1. 15
  Thưởng vào: 17/8/17

  Tôi yêu O-H !

 2. 5
  Thưởng vào: 25/4/17

  Khởi động cùng O-H

 3. 20
  Thưởng vào: 9/11/16

  Vượt lên thử thách !

 4. 1
  Thưởng vào: 6/9/16

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H