Đang tải...

Danh hiệu dành cho EdgarTruong

QUAN TRỌNG: >>>>>Ra mắt trang tin OTO HUI News<<<<<----- THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: ---->>>>Tìm việc làm cùng OTO HUI<<<<---- CHÚ Ý: >>>>> Hướng dẫn cách để tích lũy xăng trên diễn đàn <<<<<-----
 1. 25
  Thưởng vào: 16/6/18

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 2. 15
  Thưởng vào: 18/5/17

  Tôi yêu O-H !

 3. 20
  Thưởng vào: 23/3/16

  Vượt lên thử thách !

 4. 5
  Thưởng vào: 16/1/16

  Khởi động cùng O-H

 5. 1
  Thưởng vào: 12/12/15

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H