Đang tải...

Danh hiệu dành cho EdgarTruong

 1. 40
  Thưởng vào: 15/10/19

  Cống hiến hết mình vì O-H

 2. 25
  Thưởng vào: 16/6/18

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 3. 15
  Thưởng vào: 18/5/17

  Tôi yêu O-H !

 4. 20
  Thưởng vào: 23/3/16

  Vượt lên thử thách !

 5. 5
  Thưởng vào: 16/1/16

  Khởi động cùng O-H

 6. 1
  Thưởng vào: 12/12/15

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H