Đang tải...

Danh hiệu dành cho Gaarasamac

QUAN TRỌNG: >>>>>Ra mắt trang tin OTO HUI News<<<<<----- THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: ---->>>>Tìm việc làm cùng OTO HUI<<<<---- CHÚ Ý: >>>>> Hướng dẫn cách để tích lũy xăng trên diễn đàn <<<<<-----
 1. 100
  Thưởng vào: 5/12/18

  Sống cùng O-H

 2. 50
  Thưởng vào: 6/3/18

  Vì sự nghiệp phát triển O-H !

 3. 40
  Thưởng vào: 18/10/17

  Cống hiến hết mình vì O-H

 4. 10
  Thưởng vào: 15/10/17

  Không ngừng cố gắng !

 5. 25
  Thưởng vào: 2/10/17

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 6. 20
  Thưởng vào: 12/9/17

  Vượt lên thử thách !

 7. 15
  Thưởng vào: 12/5/17

  Tôi yêu O-H !

 8. 5
  Thưởng vào: 8/4/17

  Khởi động cùng O-H

 9. 1
  Thưởng vào: 2/9/16

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H