Đang tải...

Danh hiệu dành cho Giangthemlem

 1. 15
  Thưởng vào: 15/5/19

  Tôi yêu O-H !

 2. 1
  Thưởng vào: 9/1/18

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H

 3. 5
  Thưởng vào: 8/1/18

  Khởi động cùng O-H