Đang tải...

Danh hiệu dành cho Hungpx

 1. 15
  Thưởng vào: 22/11/17

  Tôi yêu O-H !

 2. 5
  Thưởng vào: 16/10/15

  Khởi động cùng O-H

 3. 20
  Thưởng vào: 5/10/15

  Vượt lên thử thách !

 4. 1
  Thưởng vào: 24/4/15

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H