Đang tải...

Danh hiệu dành cho HyundaiPorter2

----->>>> SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA: VIETNAM CARTECH FEST - 15.05.2021 <<<<----- - - - ->>>> TÌM VIỆC Ô TÔ - TÌM AUTOJOBS <<<<- - - -
 1. 50
  Thưởng vào: 12/4/20

  Vì sự nghiệp phát triển O-H !

 2. 10
  Thưởng vào: 14/8/19

  Không ngừng cố gắng !

 3. 40
  Thưởng vào: 12/8/19

  Cống hiến hết mình vì O-H

 4. 25
  Thưởng vào: 25/5/19

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 5. 20
  Thưởng vào: 15/5/19

  Vượt lên thử thách !

 6. 15
  Thưởng vào: 3/5/19

  Tôi yêu O-H !

 7. 1
  Thưởng vào: 23/4/19

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H

 8. 5
  Thưởng vào: 22/4/19

  Khởi động cùng O-H