Đang tải...

Danh hiệu dành cho khanh2008

CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2020: ---->>>>CHÚC MỌI NGƯỜI ĐÓN CHÀO NĂM MỚI HẠNH PHÚC, BÌNH AN, NHÀ NHÀ AN KHANG THỊNH VƯỢNG ---->>>>HAPPY NEW YEAR 2020<<<<----
 1. 100
  Thưởng vào: 16/1/18

  Sống cùng O-H

 2. 50
  Thưởng vào: 5/12/17

  Vì sự nghiệp phát triển O-H !

 3. 40
  Thưởng vào: 19/5/17

  Cống hiến hết mình vì O-H

 4. 10
  Thưởng vào: 15/5/17

  Không ngừng cố gắng !

 5. 25
  Thưởng vào: 23/4/17

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 6. 20
  Thưởng vào: 13/4/17

  Vượt lên thử thách !

 7. 15
  Thưởng vào: 12/4/17

  Tôi yêu O-H !

 8. 5
  Thưởng vào: 6/4/17

  Khởi động cùng O-H

 9. 1
  Thưởng vào: 6/4/17

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H