Đang tải...

Danh hiệu dành cho Lê Thị Thanh Thủy

 1. 100
  Thưởng vào: 31/1/18

  Sống cùng O-H

 2. 150
  Thưởng vào: 17/10/14

  Vô Lăng đồng O-H

 3. 50
  Thưởng vào: 12/3/14

  Vì sự nghiệp phát triển O-H !

 4. 40
  Thưởng vào: 20/2/14

  Cống hiến hết mình vì O-H

 5. 25
  Thưởng vào: 22/1/14

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 6. 15
  Thưởng vào: 4/1/14

  Tôi yêu O-H !

 7. 20
  Thưởng vào: 3/1/14

  Vượt lên thử thách !

 8. 10
  Thưởng vào: 3/1/14

  Không ngừng cố gắng !

 9. 5
  Thưởng vào: 3/1/14

  Khởi động cùng O-H

 10. 1
  Thưởng vào: 14/12/13

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H