Đang tải...

Danh hiệu dành cho lecung

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: ---->>>>Tìm việc làm cùng OTO HUI<<<<---- CHÚ Ý: >>>>> Hướng dẫn cách để tích lũy xăng trên diễn đàn <<<<<-----
 1. 40
  Thưởng vào: 2/12/18

  Cống hiến hết mình vì O-H

 2. 25
  Thưởng vào: 23/4/17

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 3. 10
  Thưởng vào: 21/7/16

  Không ngừng cố gắng !

 4. 15
  Thưởng vào: 25/12/15

  Tôi yêu O-H !

 5. 20
  Thưởng vào: 8/12/15

  Vượt lên thử thách !

 6. 5
  Thưởng vào: 10/8/15

  Khởi động cùng O-H

 7. 1
  Thưởng vào: 10/8/15

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H