Đang tải...

Danh hiệu dành cho luongtu

 1. 5
  Thưởng vào: 15/5/20

  Khởi động cùng O-H

 2. 1
  Thưởng vào: 6/6/18

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H