Đang tải...

Danh hiệu dành cho LyTran309

 1. 15
  Thưởng vào: 18/9/19

  Tôi yêu O-H !

 2. 20
  Thưởng vào: 3/9/19

  Vượt lên thử thách !

 3. 5
  Thưởng vào: 15/8/19

  Khởi động cùng O-H

 4. 1
  Thưởng vào: 6/8/19

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H