Đang tải...

Danh hiệu dành cho maquina

 1. 25
  Thưởng vào: 24/4/20

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 2. 20
  Thưởng vào: 24/2/19

  Vượt lên thử thách !

 3. 15
  Thưởng vào: 17/11/18

  Tôi yêu O-H !

 4. 5
  Thưởng vào: 15/9/18

  Khởi động cùng O-H

 5. 1
  Thưởng vào: 14/9/18

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H