Đang tải...

Danh hiệu dành cho Mèo Sạch Thỉu

 1. 40
  Thưởng vào: 26/4/18

  Cống hiến hết mình vì O-H

 2. 25
  Thưởng vào: 7/5/17

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 3. 15
  Thưởng vào: 28/9/15

  Tôi yêu O-H !

 4. 5
  Thưởng vào: 26/6/15

  Khởi động cùng O-H

 5. 20
  Thưởng vào: 3/1/14

  Vượt lên thử thách !

 6. 10
  Thưởng vào: 3/1/14

  Không ngừng cố gắng !

 7. 1
  Thưởng vào: 3/1/14

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H