Đang tải...

Danh hiệu dành cho MyPower

 1. 50
  Thưởng vào: 26/3/19

  Vì sự nghiệp phát triển O-H !

 2. 40
  Thưởng vào: 1/8/18

  Cống hiến hết mình vì O-H

 3. 25
  Thưởng vào: 15/12/14

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 4. 15
  Thưởng vào: 11/6/14

  Tôi yêu O-H !

 5. 5
  Thưởng vào: 21/2/14

  Khởi động cùng O-H

 6. 20
  Thưởng vào: 3/1/14

  Vượt lên thử thách !

 7. 10
  Thưởng vào: 3/1/14

  Không ngừng cố gắng !

 8. 1
  Thưởng vào: 3/1/14

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H