Đang tải...

Danh hiệu dành cho ngochuyen123

 1. 20
  Thưởng vào: 19/10/18

  Vượt lên thử thách !

 2. 25
  Thưởng vào: 30/9/18

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 3. 15
  Thưởng vào: 28/3/18

  Tôi yêu O-H !

 4. 5
  Thưởng vào: 20/9/17

  Khởi động cùng O-H

 5. 1
  Thưởng vào: 28/8/17

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H