Đang tải...

Danh hiệu dành cho nguyentam1234

 1. 50
  Thưởng vào: 27/5/17

  Vì sự nghiệp phát triển O-H !

 2. 40
  Thưởng vào: 15/1/17

  Cống hiến hết mình vì O-H

 3. 10
  Thưởng vào: 15/2/16

  Không ngừng cố gắng !

 4. 25
  Thưởng vào: 12/2/16

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 5. 15
  Thưởng vào: 23/4/15

  Tôi yêu O-H !

 6. 20
  Thưởng vào: 3/4/15

  Vượt lên thử thách !

 7. 5
  Thưởng vào: 1/4/15

  Khởi động cùng O-H

 8. 1
  Thưởng vào: 24/3/15

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H