Đang tải...

Danh hiệu dành cho Nguyenthanhat

 1. 15
  Thưởng vào: 5/6/20

  Tôi yêu O-H !

 2. 1
  Thưởng vào: 20/3/20

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H

 3. 5
  Thưởng vào: 11/6/17

  Khởi động cùng O-H