Đang tải...

Danh hiệu dành cho P.Sang

----->>>> SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA: VIETNAM CARTECH FEST - 15.05.2021 <<<<----- - - - ->>>> TÌM VIỆC Ô TÔ - TÌM AUTOJOBS <<<<- - - -
 1. 10
  Thưởng vào: 26/4/20

  Không ngừng cố gắng !

 2. 40
  Thưởng vào: 12/2/20

  Cống hiến hết mình vì O-H

 3. 25
  Thưởng vào: 10/12/19

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 4. 20
  Thưởng vào: 15/11/19

  Vượt lên thử thách !

 5. 15
  Thưởng vào: 9/11/19

  Tôi yêu O-H !

 6. 5
  Thưởng vào: 30/10/19

  Khởi động cùng O-H

 7. 1
  Thưởng vào: 29/10/19

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H