Đang tải...

Danh hiệu dành cho paradise_ndk

 1. 15
  Thưởng vào: 14/3/16

  Tôi yêu O-H !

 2. 10
  Thưởng vào: 14/11/15

  Không ngừng cố gắng !

 3. 5
  Thưởng vào: 30/9/14

  Khởi động cùng O-H

 4. 20
  Thưởng vào: 3/1/14

  Vượt lên thử thách !

 5. 1
  Thưởng vào: 16/12/13

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H