Đang tải...

Danh hiệu dành cho phamvanhieu280894

 1. 100
  Thưởng vào: 18/12/17

  Sống cùng O-H

 2. 50
  Thưởng vào: 3/4/17

  Vì sự nghiệp phát triển O-H !

 3. 40
  Thưởng vào: 25/9/16

  Cống hiến hết mình vì O-H

 4. 25
  Thưởng vào: 1/8/16

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 5. 15
  Thưởng vào: 3/6/16

  Tôi yêu O-H !

 6. 10
  Thưởng vào: 3/6/16

  Không ngừng cố gắng !

 7. 20
  Thưởng vào: 20/9/15

  Vượt lên thử thách !

 8. 5
  Thưởng vào: 17/8/15

  Khởi động cùng O-H

 9. 1
  Thưởng vào: 9/8/15

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H