Đang tải...

Danh hiệu dành cho Phóng Viên Ô Hát

 1. 40
  Thưởng vào: 28/10/17

  Cống hiến hết mình vì O-H

 2. 25
  Thưởng vào: 19/6/16

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 3. 20
  Thưởng vào: 14/4/16

  Vượt lên thử thách !

 4. 15
  Thưởng vào: 27/12/15

  Tôi yêu O-H !

 5. 5
  Thưởng vào: 7/9/15

  Khởi động cùng O-H

 6. 1
  Thưởng vào: 4/9/15

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H