Đang tải...

Danh hiệu dành cho quocdat_pl89

 1. 50
  Thưởng vào: 28/9/18

  Vì sự nghiệp phát triển O-H !

 2. 40
  Thưởng vào: 9/7/18

  Cống hiến hết mình vì O-H

 3. 25
  Thưởng vào: 4/2/18

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 4. 10
  Thưởng vào: 11/11/17

  Không ngừng cố gắng !

 5. 15
  Thưởng vào: 17/8/17

  Tôi yêu O-H !

 6. 5
  Thưởng vào: 28/9/15

  Khởi động cùng O-H

 7. 20
  Thưởng vào: 25/9/15

  Vượt lên thử thách !

 8. 1
  Thưởng vào: 22/12/13

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H