Đang tải...

Danh hiệu dành cho saubon

 1. 100
  Thưởng vào: 20/9/18

  Sống cùng O-H

 2. 50
  Thưởng vào: 21/6/17

  Vì sự nghiệp phát triển O-H !

 3. 40
  Thưởng vào: 26/5/17

  Cống hiến hết mình vì O-H

 4. 25
  Thưởng vào: 21/4/17

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 5. 15
  Thưởng vào: 8/9/16

  Tôi yêu O-H !

 6. 10
  Thưởng vào: 28/7/16

  Không ngừng cố gắng !

 7. 5
  Thưởng vào: 3/5/16

  Khởi động cùng O-H

 8. 20
  Thưởng vào: 3/4/16

  Vượt lên thử thách !

 9. 1
  Thưởng vào: 31/3/16

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H