Đang tải...

Danh hiệu dành cho thongtam

 1. 5
  Thưởng vào: 11/4/18

  Khởi động cùng O-H

 2. 20
  Thưởng vào: 3/1/14

  Vượt lên thử thách !

 3. 1
  Thưởng vào: 3/1/14

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H