Đang tải...

Danh hiệu dành cho ThuongVH

 1. 50
  Thưởng vào: 14/1/20

  Vì sự nghiệp phát triển O-H !

 2. 10
  Thưởng vào: 7/6/19

  Không ngừng cố gắng !

 3. 40
  Thưởng vào: 13/11/18

  Cống hiến hết mình vì O-H

 4. 25
  Thưởng vào: 20/7/18

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 5. 20
  Thưởng vào: 19/7/18

  Vượt lên thử thách !

 6. 15
  Thưởng vào: 15/6/18

  Tôi yêu O-H !

 7. 5
  Thưởng vào: 13/6/18

  Khởi động cùng O-H

 8. 1
  Thưởng vào: 12/6/18

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H