Đang tải...

Danh hiệu dành cho thuyha_hy

 1. 50
  Thưởng vào: 17/2/20

  Vì sự nghiệp phát triển O-H !

 2. 40
  Thưởng vào: 18/4/18

  Cống hiến hết mình vì O-H

 3. 25
  Thưởng vào: 27/12/14

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 4. 10
  Thưởng vào: 16/3/14

  Không ngừng cố gắng !

 5. 15
  Thưởng vào: 12/3/14

  Tôi yêu O-H !

 6. 20
  Thưởng vào: 6/3/14

  Vượt lên thử thách !

 7. 5
  Thưởng vào: 6/3/14

  Khởi động cùng O-H

 8. 1
  Thưởng vào: 28/12/13

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H