Đang tải...

Danh hiệu dành cho Thuyquan

QUAN TRỌNG: >>>>>Ra mắt trang tin OTO HUI News<<<<<----- THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: ---->>>>Tìm việc làm cùng OTO HUI<<<<---- CHÚ Ý: >>>>> Hướng dẫn cách để tích lũy xăng trên diễn đàn <<<<<-----
 1. 40
  Thưởng vào: 27/8/18

  Cống hiến hết mình vì O-H

 2. 20
  Thưởng vào: 13/5/18

  Vượt lên thử thách !

 3. 25
  Thưởng vào: 12/5/18

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 4. 15
  Thưởng vào: 28/11/17

  Tôi yêu O-H !

 5. 5
  Thưởng vào: 22/10/17

  Khởi động cùng O-H

 6. 1
  Thưởng vào: 10/9/17

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H