Đang tải...

Danh hiệu dành cho toiyeuem_bugatti

 1. 20
  Thưởng vào: 19/12/19

  Vượt lên thử thách !

 2. 15
  Thưởng vào: 25/12/17

  Tôi yêu O-H !

 3. 5
  Thưởng vào: 25/4/17

  Khởi động cùng O-H

 4. 1
  Thưởng vào: 19/11/15

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H