Đang tải...

Danh hiệu dành cho Trainhangeo

----->>>> SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA: VIETNAM CARTECH FEST - 15.05.2021 <<<<----- - - - ->>>> TÌM VIỆC Ô TÔ - TÌM AUTOJOBS <<<<- - - -
 1. 50
  Thưởng vào: 21/10/19

  Vì sự nghiệp phát triển O-H !

 2. 40
  Thưởng vào: 13/4/18

  Cống hiến hết mình vì O-H

 3. 25
  Thưởng vào: 12/6/17

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 4. 15
  Thưởng vào: 26/3/17

  Tôi yêu O-H !

 5. 10
  Thưởng vào: 24/2/16

  Không ngừng cố gắng !

 6. 5
  Thưởng vào: 25/12/15

  Khởi động cùng O-H

 7. 20
  Thưởng vào: 19/10/15

  Vượt lên thử thách !

 8. 1
  Thưởng vào: 29/7/15

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H