Đang tải...

Danh hiệu dành cho tranthai

 1. 25
  Thưởng vào: 24/10/18

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 2. 20
  Thưởng vào: 4/8/17

  Vượt lên thử thách !

 3. 15
  Thưởng vào: 12/4/17

  Tôi yêu O-H !

 4. 5
  Thưởng vào: 26/1/15

  Khởi động cùng O-H

 5. 1
  Thưởng vào: 3/1/14

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H