Đang tải...

TrungABCDE's Recent Activity

  1. TrungABCDE đã trả lời vào chủ đề Toyota / Lexus Rx350 và tiếng kêu cót két phía sau phải..

    dễ bị ở mấy cái chỗ cao su hệ treo. Chỗ đấy khó phát hiện. Để xe tĩnh rồi quậy banh nóc ở trên xe xem tiếng từ đâu.

    2/6/20 lúc 20:19
  2. TrungABCDE đã thích bài viết của Cai banh xe trong chủ đề Toyota / Lexus Rx350 và tiếng kêu cót két phía sau phải..

    Có khả năng bị ở giảm sóc

    2/6/20 lúc 20:17