Đang tải...

Danh hiệu dành cho trungdongdo

 1. 40
  Thưởng vào: 27/3/18

  Cống hiến hết mình vì O-H

 2. 25
  Thưởng vào: 9/12/17

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 3. 15
  Thưởng vào: 21/5/17

  Tôi yêu O-H !

 4. 20
  Thưởng vào: 18/5/17

  Vượt lên thử thách !

 5. 1
  Thưởng vào: 11/5/17

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H

 6. 5
  Thưởng vào: 8/5/17

  Khởi động cùng O-H