Đang tải...

Danh hiệu dành cho tuan1973

 1. 40
  Thưởng vào: 17/2/20

  Cống hiến hết mình vì O-H

 2. 25
  Thưởng vào: 28/7/18

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 3. 20
  Thưởng vào: 3/6/18

  Vượt lên thử thách !

 4. 15
  Thưởng vào: 4/9/17

  Tôi yêu O-H !

 5. 5
  Thưởng vào: 28/12/16

  Khởi động cùng O-H

 6. 1
  Thưởng vào: 21/12/16

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H