Đang tải...

Danh hiệu dành cho TunhanDo

 1. 10
  Thưởng vào: 2/3/20

  Không ngừng cố gắng !

 2. 40
  Thưởng vào: 2/6/19

  Cống hiến hết mình vì O-H

 3. 25
  Thưởng vào: 10/2/19

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 4. 20
  Thưởng vào: 27/1/19

  Vượt lên thử thách !

 5. 15
  Thưởng vào: 4/11/18

  Tôi yêu O-H !

 6. 1
  Thưởng vào: 23/10/18

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H

 7. 5
  Thưởng vào: 22/10/18

  Khởi động cùng O-H