Đang tải...

Danh hiệu dành cho Ty_96

QUAN TRỌNG: >>>>>Ra mắt trang tin OTO HUI News<<<<<----- THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: ---->>>>Tìm việc làm cùng OTO HUI<<<<---- CHÚ Ý: >>>>> Hướng dẫn cách để tích lũy xăng trên diễn đàn <<<<<-----
 1. 20
  Thưởng vào: 2/3/19

  Vượt lên thử thách !

 2. 25
  Thưởng vào: 23/1/19

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 3. 15
  Thưởng vào: 13/11/18

  Tôi yêu O-H !

 4. 1
  Thưởng vào: 8/11/18

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H

 5. 5
  Thưởng vào: 5/11/18

  Khởi động cùng O-H