Đang tải...

Danh hiệu dành cho Ty_96

 1. 40
  Thưởng vào: 11/10/19

  Cống hiến hết mình vì O-H

 2. 20
  Thưởng vào: 2/3/19

  Vượt lên thử thách !

 3. 25
  Thưởng vào: 23/1/19

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 4. 15
  Thưởng vào: 13/11/18

  Tôi yêu O-H !

 5. 1
  Thưởng vào: 8/11/18

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H

 6. 5
  Thưởng vào: 5/11/18

  Khởi động cùng O-H