Đang tải...

Danh hiệu dành cho vttb415

 1. 40
  Thưởng vào: 10/9/18

  Cống hiến hết mình vì O-H

 2. 20
  Thưởng vào: 19/6/18

  Vượt lên thử thách !

 3. 25
  Thưởng vào: 5/6/18

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 4. 15
  Thưởng vào: 19/1/18

  Tôi yêu O-H !

 5. 5
  Thưởng vào: 16/1/18

  Khởi động cùng O-H

 6. 1
  Thưởng vào: 16/1/18

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H