Đang tải...

Chúc các cụ một ngày làm việc vui vẻ!

"Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã."

Phần mềm Code OBD II của KIA

Thảo luận trong 'Ô tô' bắt đầu bởi hyundai, 7/10/11.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. hyundai
  Offline

  hyundai Bằng lái Hạng F

  Tham gia ngày:
  7/10/09
  Số km:
  5,130
  Được đổ xăng:
  3,109
  Xăng:
  29,590 lít xăng
  [TABLE="width: 71, align: center"]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0100[/TD]
  [TD]Mass Air Flow or Volume Air Flow Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0101[/TD]
  [TD]Mass Air Flow or Volume Air Flow Circuit Range/Performance problem.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0102[/TD]
  [TD]Mass Air Flow or Volume Air Flow Circuit Low Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0103[/TD]
  [TD]Mass Air Flow or Volume Air Flow Circuit High Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0107[/TD]
  [TD]MAP/BARO Circuit Low Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0108[/TD]
  [TD]MAP/BARO Circuit High Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0110[/TD]
  [TD]A/T Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0115[/TD]
  [TD]Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0116[/TD]
  [TD]Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Condition.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0117[/TD]
  [TD]Engine Coolant Temperature Circuit Low Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0118[/TD]
  [TD]Engine Coolant Temperature Circuit High Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0120[/TD]
  [TD]Throttle Position Malfunction - Circuit A.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0122[/TD]
  [TD]APP/TPP Sensor Switch Low Input - Circuit A.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0123[/TD]
  [TD]APP/TPP Sensor Switch High Input - Circuit A.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0125[/TD]
  [TD]Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0130[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit Malfunction - Bank 1 Sensor 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0131[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit Low Voltage - Bank 1 Sensor 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0132[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit High Voltage - Bank 1 Sensor 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0133[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit Slow Response - Bank 1 Sensor 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0134[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit No Activity detected - Bank 1 Sensor 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0135[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction - Bank 1 Sensor 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0136[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit Malfunction - Bank 1 Sensor 2.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0137[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit Low Voltage - Bank 1 Sensor 2.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0138[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit High Voltage - Bank 1 Sensor 2.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0139[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit Slow Response - Bank 1 Sensor 2.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0140[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit No Activity detected - Bank 1 Sensor 2.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0141[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction - Bank 1 Sensor 2.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0170[/TD]
  [TD]Fuel Trim Malfunction - Bank 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0171[/TD]
  [TD]System too Lean - Bank 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0172[/TD]
  [TD]System too Rich - Bank 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0261[/TD]
  [TD]Injector Circuit Low - Cyl. 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0262[/TD]
  [TD]Injector Circuit High - Cyl. 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0264[/TD]
  [TD]Injector Circuit Low - Cyl. 2.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0265[/TD]
  [TD]Injector Circuit High - Cyl. 2.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0267[/TD]
  [TD]Injector Circuit Low - Cyl. 3.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0268[/TD]
  [TD]Injector Circuit High - Cyl. 3.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0270[/TD]
  [TD]Injector Circuit Low - Cyl. 4.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0271[/TD]
  [TD]Injector Circuit High - Cyl. 4.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0300[/TD]
  [TD]Multiple/Random Misfire detected.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0301[/TD]
  [TD]Misfire detected - Cyls. 1-4.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0302[/TD]
  [TD]Misfire detected - Cyls. 1-4.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0303[/TD]
  [TD]Misfire detected - Cyls. 1-4.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0304[/TD]
  [TD]Misfire detected - Cyls. 1-4.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0325[/TD]
  [TD]Knock Sensor Circuit Malfunction[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0326[/TD]
  [TD]Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance - Bank 1 or Single Sensor.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0335[/TD]
  [TD]Crankshaft Position Sensor Malfunction - Circuit A.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0336[/TD]
  [TD]Crankshaft Position Sensor Range/Performance - Circuit A.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0340[/TD]
  [TD]Crankshaft Position Sensor Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0342[/TD]
  [TD]Crankshaft Position Sensor Circuit Low Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0343[/TD]
  [TD]Crankshaft Position Sensor Circuit High Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0400[/TD]
  [TD]EGR Flow Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0403[/TD]
  [TD]EGR Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0404[/TD]
  [TD]EGR Circuit Range/Performance Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0420[/TD]
  [TD]Catalyst System Efficiency below Threshold - Bank 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0422[/TD]
  [TD]Main Catalyst Efficiency below Threshold - Bank 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0440[/TD]
  [TD]Evaporative Control Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0441[/TD]
  [TD]Evaporative Control System - Improper Purge.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0442[/TD]
  [TD]Evaporative Control System - Small Leak detected.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0443[/TD]
  [TD]Evaporative Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0446[/TD]
  [TD]Evaporative Vent Control Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0447[/TD]
  [TD]Evaporative Vent Control Circuit Open.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0448[/TD]
  [TD]Evaporative Vent Control Circuit Short.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0450[/TD]
  [TD]Evaporative System Pressure Sensor Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0452[/TD]
  [TD]Evaporative Control System Pressure Sensor Low Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0453[/TD]
  [TD]Evaporative Control System Pressure Sensor High Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0455[/TD]
  [TD]Evaporative Control System - Large Leak detected.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0470[/TD]
  [TD]Exhaust Pressure Sensor Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0500[/TD]
  [TD]Vehicle Speed Sensor Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0501[/TD]
  [TD]Vehicle Speed Sensor Range/Performance.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0505[/TD]
  [TD]Idle Air Control System Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0506[/TD]
  [TD]Idle Air Control System Malfunction - RPM Lower than expected.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0507[/TD]
  [TD]Idle Air Control System Malfunction - RPM Higher than expected.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0510[/TD]
  [TD]CTP Switch Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0561[/TD]
  [TD]System Voltage Unstable.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0562[/TD]
  [TD]System Voltage Low.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0563[/TD]
  [TD]System Voltage High.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0601[/TD]
  [TD]Internal Control Module Memory Checksum Error.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0604[/TD]
  [TD]Internal Control Module RAM Error.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0703[/TD]
  [TD]Torque Converter/Brake Pedal Switch Malfunction - Circuit B.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0705[/TD]
  [TD]Transaxle Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0706[/TD]
  [TD]A/T Range Sensor Circuit Range/ Performance.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0710[/TD]
  [TD]Transaxle Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0711[/TD]
  [TD]A/T Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0715[/TD]
  [TD]Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0722[/TD]
  [TD]Output Speed Sensor Circuit No Signal.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0726[/TD]
  [TD]Engine Speed Input Circuit Range/ Performance.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0727[/TD]
  [TD]Engine Speed Input Circuit - No Signal.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0731[/TD]
  [TD]A/T Gear 1 Improper Ratio.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0732[/TD]
  [TD]A/T Gear 2 Improper Ratio.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0733[/TD]
  [TD]A/T Gear 3 Improper Ratio.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0734[/TD]
  [TD]A/T Gear 4 Improper Ratio.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0740[/TD]
  [TD]Torque Converter Clutch System Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0743[/TD]
  [TD]Torque Converter Clutch Circuit Electrical.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0750[/TD]
  [TD]Shift Solenoid "A" Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0753[/TD]
  [TD]Shift Solenoid "A" Electrical.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0755[/TD]
  [TD]Shift Solenoid "B" Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0758[/TD]
  [TD]Shift Solenoid "B" Electrical.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0760[/TD]
  [TD]Shift Solenoid "C" Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1000[/TD]
  [TD]Readiness Function Code.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1115[/TD]
  [TD]Engine Coolant Temperature Signal from ECM to TCM.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1121[/TD]
  [TD]Throttle Position Sensor Signal Malfunction from ECM to TCM.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1170[/TD]
  [TD]Front Heated Oxygen Sensor Stuck.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1195[/TD]
  [TD]EGR Pressure Sensor (1.6L) or Boost Sensor (1.8L) Open or Short.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1196[/TD]
  [TD]Ignition Switch "Start" Open or Short (1.6L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1250[/TD]
  [TD]Pressure Regulator Control Solenoid Valve Open or Short.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1252[/TD]
  [TD]Pressure Regulator Control Solenoid Valve No. 2 Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1307[/TD]
  [TD]Chassis Acceleration Sensor Signal Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1308[/TD]
  [TD]Chassis Acceleration Sensor Signal Low.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1309[/TD]
  [TD]Chassis Acceleration Sensor Signal High.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1345[/TD]
  [TD]No SGC Signal (1.6L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1386[/TD]
  [TD]Knock Sensor Control Zero Test.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1402[/TD]
  [TD]EGR Valve Position Sensor Open or Short.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1449[/TD]
  [TD]Canister Drain Cut Valve Open or Short (1.8L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1450[/TD]
  [TD]Excessive Vacuum Leak.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1455[/TD]
  [TD]Fuel Tank Sending Unit Open or Short (1.8L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1457[/TD]
  [TD]Purge Solenoid Valve Low System Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1458[/TD]
  [TD]A/C Compressor Control Signal Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1485[/TD]
  [TD]EGR Solenoid Valve Vacuum Open or Short.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1486[/TD]
  [TD]EGR Solenoid Valve Vent Open or Short.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1487[/TD]
  [TD]EGR Boost Sensor Solenoid Valve Open or Short.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1496[/TD]
  [TD]EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 1 (1.8L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1497[/TD]
  [TD]EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 2 (1.8L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1498[/TD]
  [TD]EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 3 (1.8L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1499[/TD]
  [TD]EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 4 (1.8L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1500[/TD]
  [TD]No Vehicle Speed Signal to TCM.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1505[/TD]
  [TD]Idle Air Control Valve Opening Coil Voltage Low.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1506[/TD]
  [TD]Idle Air Control Valve Opening Coil Voltage High.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1507[/TD]
  [TD]Idle Air Control Valve Closing Coil Voltage Low.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1508[/TD]
  [TD]Idle Air Control Valve Closing Coil Voltage High.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1523[/TD]
  [TD]VICS Solenoid Valve.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1586[/TD]
  [TD]A/T-M/T Codification.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1608[/TD]
  [TD]PCM Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1611[/TD]
  [TD]MIL Request Circuit Voltage Low.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1614[/TD]
  [TD]MIL Request Circuit Voltage High.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1624[/TD]
  [TD]MIL Request Signal from TCM to ECM.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1631[/TD]
  [TD]Alternator "T" Open or No Power Output (1.8L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1632[/TD]
  [TD]Battery Voltage Detection Circuit for Alternator Regulator (1.8L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1633[/TD]
  [TD]Battery Overcharge.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1634[/TD]
  [TD]Alternator "B" Open (1.8L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1693[/TD]
  [TD]MIL Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1743[/TD]
  [TD]Torque Converter Clutch Solenoid Valve Open or Short.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1794[/TD]
  [TD]Battery or Circuit Failure.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1795[/TD]
  [TD]4WD Switch Signal Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1797[/TD]
  [TD]P or N Range Signal or Clutch Pedal Position Switch Open or Short[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
  Đã được đổ xăng bởi bathinh.

Chia sẻ trang này