Đang tải...

Danh sách ứng viên cần tìm việc làm ngành ô tô 3

Thảo luận trong 'Việc tìm người' bắt đầu bởi AUTOJOB, 16/6/20.

 1. AUTOJOB
  Offline

  AUTOJOB Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  15/10/18
  Số km:
  22
  Được đổ xăng:
  52
  Xăng:
  12,537 lít xăng
  #1 AUTOJOB, 16/6/20
  Chỉnh sửa cuối: 3/7/20
  Danh sách ứng viên cần tìm việc làm ngành ô tô 3 (AJ200377 - AJ200475)
   

  Các file đính kèm:

  • AJ200377_520.txt
   (Kích thước: 760 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200378_620.txt
   (Kích thước: 826 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 620 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200379_620.txt
   (Kích thước: 868 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 620 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200380_420.txt
   (Kích thước: 797 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200381_470.txt
   (Kích thước: 755 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200382_420.txt
   (Kích thước: 786 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200383_420.txt
   (Kích thước: 835 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200384_470.txt
   (Kích thước: 852 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200385_520.txt
   (Kích thước: 838 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200386_420.txt
   (Kích thước: 720 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200387_470.txt
   (Kích thước: 737 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200388_470.txt
   (Kích thước: 855 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200389_470.txt
   (Kích thước: 809 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200390_520.txt
   (Kích thước: 791 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200391_520.txt
   (Kích thước: 1,022 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200392_570.txt
   (Kích thước: 730 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200393_420.txt
   (Kích thước: 853 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200394_470.txt
   (Kích thước: 729 bytes / Đã tải : 3 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200395_570.txt
   (Kích thước: 727 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200396_420.txt
   (Kích thước: 794 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200397_470.txt
   (Kích thước: 823 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200398_470.txt
   (Kích thước: 864 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200399_520.txt
   (Kích thước: 800 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200400_420.txt
   (Kích thước: 947 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200401_530.txt
   (Kích thước: 715 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 530 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200402_470.txt
   (Kích thước: 942 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200403_470.txt
   (Kích thước: 1.1 KB / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200404_470.txt
   (Kích thước: 879 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200405_520.txt
   (Kích thước: 1.5 KB / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200406_740.txt
   (Kích thước: 1.1 KB / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 740 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200407_520.txt
   (Kích thước: 768 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200408_520.txt
   (Kích thước: 868 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200409_470.txt
   (Kích thước: 853 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200410_470.txt
   (Kích thước: 764 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200411_470.txt
   (Kích thước: 877 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200412_420.txt
   (Kích thước: 863 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200413_470.txt
   (Kích thước: 810 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200414_420.txt
   (Kích thước: 755 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200415_470.txt
   (Kích thước: 794 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200416_600.txt
   (Kích thước: 746 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 600 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200417_520.txt
   (Kích thước: 1 KB / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200418_570.txt
   (Kích thước: 1.4 KB / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200419_570.txt
   (Kích thước: 805 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200420_420.txt
   (Kích thước: 770 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200421_420.txt
   (Kích thước: 781 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200422_470.txt
   (Kích thước: 777 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200423_420.txt
   (Kích thước: 745 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200424_470.txt
   (Kích thước: 1.1 KB / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200425_420.txt
   (Kích thước: 834 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200426_470.txt
   (Kích thước: 793 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200427_420.txt
   (Kích thước: 766 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200428_520.txt
   (Kích thước: 689 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200429_470.txt
   (Kích thước: 878 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200430_620.txt
   (Kích thước: 811 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 620 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200431_470.txt
   (Kích thước: 746 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200432_570.txt
   (Kích thước: 698 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200433_470.txt
   (Kích thước: 794 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200434_520.txt
   (Kích thước: 937 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200435_570.txt
   (Kích thước: 816 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200436_420.txt
   (Kích thước: 752 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200437_520.txt
   (Kích thước: 873 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200438_470.txt
   (Kích thước: 769 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200439_680.txt
   (Kích thước: 979 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 680 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200440_600.txt
   (Kích thước: 924 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 600 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200441_420.txt
   (Kích thước: 924 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200442_520.txt
   (Kích thước: 1.1 KB / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200443_700.txt
   (Kích thước: 733 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 700 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200444_420.txt
   (Kích thước: 753 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200445_420.txt
   (Kích thước: 877 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200446_420.txt
   (Kích thước: 690 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200447_400.txt
   (Kích thước: 776 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 400 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200448_600.txt
   (Kích thước: 828 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 600 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200449_470.txt
   (Kích thước: 789 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200450_470.txt
   (Kích thước: 730 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200451_470.txt
   (Kích thước: 888 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200452_470.txt
   (Kích thước: 674 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200453_570.txt
   (Kích thước: 649 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200454_570.txt
   (Kích thước: 637 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200455_420.txt
   (Kích thước: 741 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200456_520.txt
   (Kích thước: 732 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200457_570.txt
   (Kích thước: 705 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200458_470.txt
   (Kích thước: 644 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200459_520.txt
   (Kích thước: 638 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200460_570.txt
   (Kích thước: 662 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200461_420.txt
   (Kích thước: 692 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200462_470.txt
   (Kích thước: 681 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200463_420.txt
   (Kích thước: 808 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200464_470.txt
   (Kích thước: 710 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200465_520.txt
   (Kích thước: 740 bytes / Đã tải : 3 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200466_570.txt
   (Kích thước: 718 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200467_420.txt
   (Kích thước: 661 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200468_420.txt
   (Kích thước: 666 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200469_570.txt
   (Kích thước: 703 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200470_420.txt
   (Kích thước: 698 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200471_570.txt
   (Kích thước: 629 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200472_420.txt
   (Kích thước: 708 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200473_520.txt
   (Kích thước: 701 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200474_520.txt
   (Kích thước: 701 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200475_420.txt
   (Kích thước: 673 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download

Chia sẻ trang này