Đang tải...

Danh sách ứng viên cần tìm việc làm ngành ô tô 4

Thảo luận trong 'Việc tìm người' bắt đầu bởi AUTOJOB, 6/7/20.

 1. AUTOJOB
  Offline

  AUTOJOB Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  15/10/18
  Số km:
  22
  Được đổ xăng:
  52
  Xăng:
  12,537 lít xăng
  #1 AUTOJOB, 6/7/20
  Chỉnh sửa cuối: 29/7/20
  Danh sách ứng viên cần tìm việc làm ngành ô tô (AJ200476 - AJ200541)
   

  Các file đính kèm:

  • AJ200476_470.txt
   (Kích thước: 620 bytes / Đã tải : 4 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200477_420.txt
   (Kích thước: 659 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200478_420.txt
   (Kích thước: 809 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200479_520.txt
   (Kích thước: 726 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200480_470.txt
   (Kích thước: 674 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200481_520.txt
   (Kích thước: 676 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200482_420.txt
   (Kích thước: 730 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200483_520.txt
   (Kích thước: 770 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200484_420.txt
   (Kích thước: 644 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200485_620.txt
   (Kích thước: 698 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 620 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200486_420.txt
   (Kích thước: 693 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200487_420.txt
   (Kích thước: 650 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200488_420.txt
   (Kích thước: 730 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200489_420.txt
   (Kích thước: 662 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200490_420.txt
   (Kích thước: 636 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200491_470.txt
   (Kích thước: 676 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200492_470.txt
   (Kích thước: 704 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200493_520.txt
   (Kích thước: 701 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200494_420.txt
   (Kích thước: 686 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200495_470.txt
   (Kích thước: 684 bytes / Đã tải : 4 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200496_420.txt
   (Kích thước: 724 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200497_520.txt
   (Kích thước: 739 bytes / Đã tải : 5 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200498_520.txt
   (Kích thước: 731 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200499_470.txt
   (Kích thước: 730 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200500_470.txt
   (Kích thước: 693 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200501_420.txt
   (Kích thước: 638 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200502_470.txt
   (Kích thước: 683 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200503_470.txt
   (Kích thước: 684 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200504_470.txt
   (Kích thước: 716 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200505_470.txt
   (Kích thước: 676 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200506_420.txt
   (Kích thước: 661 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200507_470.txt
   (Kích thước: 654 bytes / Đã tải : 4 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200508_420.txt
   (Kích thước: 689 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200509_420.txt
   (Kích thước: 754 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200510_520.txt
   (Kích thước: 717 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200511_520.txt
   (Kích thước: 701 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200512_470.txt
   (Kích thước: 695 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200513_470.txt
   (Kích thước: 668 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200514_420.txt
   (Kích thước: 664 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200515_420.txt
   (Kích thước: 655 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200516_470.txt
   (Kích thước: 635 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200517_570.txt
   (Kích thước: 638 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200518_570.txt
   (Kích thước: 704 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200519_420.txt
   (Kích thước: 728 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200520_420.txt
   (Kích thước: 790 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200521_420.txt
   (Kích thước: 659 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200522_520.txt
   (Kích thước: 623 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200523_520.txt
   (Kích thước: 709 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200524_570.txt
   (Kích thước: 623 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200525_420.txt
   (Kích thước: 661 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200526_470.txt
   (Kích thước: 682 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200527_470.txt
   (Kích thước: 680 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200528_470.txt
   (Kích thước: 685 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200529_520.txt
   (Kích thước: 655 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200530_420.txt
   (Kích thước: 812 bytes / Đã tải : 4 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200531_570.txt
   (Kích thước: 645 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200532_420.txt
   (Kích thước: 641 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200533_470.txt
   (Kích thước: 682 bytes / Đã tải : 3 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200534_470.txt
   (Kích thước: 628 bytes / Đã tải : 3 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200535_420.txt
   (Kích thước: 702 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200536_470.txt
   (Kích thước: 676 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200537_470.txt
   (Kích thước: 749 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200538_570.txt
   (Kích thước: 701 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200539_470.txt
   (Kích thước: 620 bytes / Đã tải : 4 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200540_470.txt
   (Kích thước: 626 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200541_620.txt
   (Kích thước: 666 bytes / Đã tải : 10 lần)
   Phí : 620 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  Đã được đổ xăng bởi hiepphamvan.

Chia sẻ trang này