Đang tải...

Danh sách ứng viên tìm việc làm ngành ô tô

Thảo luận trong 'Việc tìm người' bắt đầu bởi AUTOJOB, 30/5/20.

 1. AUTOJOB
  Offline

  AUTOJOB Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  15/10/18
  Số km:
  21
  Được đổ xăng:
  51
  Xăng:
  10,181 lít xăng
  #1 AUTOJOB, 30/5/20
  Chỉnh sửa cuối: 4/6/20
  Tổng hợp danh sách ứng viên tìm việc làm ngành ô tô (AJ200180 - AJ200278)
   

  Các file đính kèm:

  • AJ200180-580.txt
   (Kích thước: 730 bytes / Đã tải : 12 lần)
   Phí : 580 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200181-680.txt
   (Kích thước: 737 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 680 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200182-470.txt
   (Kích thước: 763 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200183-630.txt
   (Kích thước: 676 bytes / Đã tải : 3 lần)
   Phí : 630 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200184-620.txt
   (Kích thước: 712 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 620 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200185-570.txt
   (Kích thước: 701 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200186-420.txt
   (Kích thước: 710 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200187-520.txt
   (Kích thước: 759 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200188-470.txt
   (Kích thước: 735 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200190-520.txt
   (Kích thước: 882 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200191-520.txt
   (Kích thước: 845 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200192-680.txt
   (Kích thước: 691 bytes / Đã tải : 4 lần)
   Phí : 680 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200193-580.txt
   (Kích thước: 713 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 580 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200194-740.txt
   (Kích thước: 809 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 740 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200195-470.txt
   (Kích thước: 815 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200196-520.txt
   (Kích thước: 780 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200197-570.txt
   (Kích thước: 788 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200198-520.txt
   (Kích thước: 778 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200199-630.txt
   (Kích thước: 739 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 630 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200200-470.txt
   (Kích thước: 702 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200201-570.txt
   (Kích thước: 701 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200202-730.txt
   (Kích thước: 746 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 730 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200203-470.txt
   (Kích thước: 728 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200204-520.txt
   (Kích thước: 727 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200205-470.txt
   (Kích thước: 737 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200206-470.txt
   (Kích thước: 700 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200207-470.txt
   (Kích thước: 722 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200208-580.txt
   (Kích thước: 748 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 580 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200209-420.txt
   (Kích thước: 733 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200210-570.txt
   (Kích thước: 794 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200211-570.txt
   (Kích thước: 701 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200212-730.txt
   (Kích thước: 756 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 730 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200213-520.txt
   (Kích thước: 795 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200214-420.txt
   (Kích thước: 798 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200215-420.txt
   (Kích thước: 785 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200216-520.txt
   (Kích thước: 783 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200217-420.txt
   (Kích thước: 751 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200218-420.txt
   (Kích thước: 714 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200219-420.txt
   (Kích thước: 718 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200220-570.txt
   (Kích thước: 779 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200221-520.txt
   (Kích thước: 720 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200222-580.txt
   (Kích thước: 740 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 580 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200223-470.txt
   (Kích thước: 740 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200224-470.txt
   (Kích thước: 731 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200225-420.txt
   (Kích thước: 800 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200226-520.txt
   (Kích thước: 795 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200227-520.txt
   (Kích thước: 697 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200228-740.txt
   (Kích thước: 700 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 740 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200229-520.txt
   (Kích thước: 730 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200230-420.txt
   (Kích thước: 717 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200231-630.txt
   (Kích thước: 707 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 630 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200232-470.txt
   (Kích thước: 712 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200233-520.txt
   (Kích thước: 729 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200234-520.txt
   (Kích thước: 729 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200234-570.txt
   (Kích thước: 704 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200235-470.txt
   (Kích thước: 802 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200236-570.txt
   (Kích thước: 730 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200237-520.txt
   (Kích thước: 772 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200238-420.txt
   (Kích thước: 810 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200239-520.txt
   (Kích thước: 728 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200240-420.txt
   (Kích thước: 739 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200241-520.txt
   (Kích thước: 741 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200242-680.txt
   (Kích thước: 767 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 680 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200243-420.txt
   (Kích thước: 713 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200244-570.txt
   (Kích thước: 715 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200245-420.txt
   (Kích thước: 738 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200246-520.txt
   (Kích thước: 700 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200247-620.txt
   (Kích thước: 844 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 620 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200248-520.txt
   (Kích thước: 722 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200249-790.txt
   (Kích thước: 726 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 790 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200250-580.txt
   (Kích thước: 728 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 580 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200251-420.txt
   (Kích thước: 713 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200252-420.txt
   (Kích thước: 799 bytes / Đã tải : 6 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200253-580.txt
   (Kích thước: 713 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 580 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200254-420.txt
   (Kích thước: 733 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200256-520.txt
   (Kích thước: 717 bytes / Đã tải : 2 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200257-420.txt
   (Kích thước: 940 bytes / Đã tải : 3 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200255-470.txt
   (Kích thước: 760 bytes / Đã tải : 3 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200189-630.txt
   (Kích thước: 722 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 630 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200258_580.txt
   (Kích thước: 729 bytes / Đã tải : 1 lần)
   Phí : 580 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200259_420.txt
   (Kích thước: 741 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200260_420.txt
   (Kích thước: 680 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200261_520.txt
   (Kích thước: 893 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200262_570.txt
   (Kích thước: 1 KB / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200263_620.txt
   (Kích thước: 888 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 620 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200264_420.txt
   (Kích thước: 907 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200265_420.txt
   (Kích thước: 785 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200266_420.txt
   (Kích thước: 851 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200267_420.txt
   (Kích thước: 866 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200268_570.txt
   (Kích thước: 875 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200269_470.txt
   (Kích thước: 811 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200270_570.txt
   (Kích thước: 848 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200271_420.txt
   (Kích thước: 845 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200272_470.txt
   (Kích thước: 1 KB / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200273_520.txt
   (Kích thước: 864 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200274_420.txt
   (Kích thước: 894 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 420 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200275_520.txt
   (Kích thước: 783 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 520 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200276_470.txt
   (Kích thước: 779 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200277_470.txt
   (Kích thước: 853 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 470 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download
  • AJ200278_570.txt
   (Kích thước: 807 bytes / Đã tải : 0 lần)
   Phí : 570 lít xăng
   Xăng dự trữ của bạn : $
   Đăng nhập để download

Chia sẻ trang này