Đang tải...

Chào ngày mới an lành!

"Hãy bắt đầu làm những việc cần thiết, sau đó làm những việc bạn có thể, và tự nhiên bạn có thể làm những điều không thể "

Honda/Acura ECU Codes - Check your Check Engine Light (CEL)

Thảo luận trong 'Ô Tô' bắt đầu bởi buidinhduong, 1/12/13.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. buidinhduong
  Offline

  buidinhduong Bằng lái Hạng C

  Tham gia ngày:
  29/3/12
  Số km:
  933
  Được đổ xăng:
  2,208
  Xăng:
  163,856 lít xăng
  Đây là tài liệu của cụ javaro_2405 đăng lên diễn đàn, vì lý do kỹ thuật diễn đàn mới không thể cập nhật đủ link của diễn đàn cũ nên em xin đăng lại bài của cụ. Mong cụ và mọi người cùng thông cảm !

  1 O2A - Oxygen sensor #1
  2 O2B - Oxygen sensor #2
  3 MAP - manifold absolute pressure sensor
  4 CKP - crank position sensor
  5 MAP - manifold absolute pressure sensor
  6 ECT - water temperature sensor
  7 TPS - throttle position sensor
  8 TDC - top dead centre sensor
  9 CYP - cylinder sensor
  10 IAT - intake air temperature sensor
  12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
  13 BARO - atmospheric pressure sensor
  14 IAC (EACV) - idle air control valve
  15 Ignition output signal
  16 Fuel injectors
  17 VSS - speed sensor
  19 Automatic transmission lockup control valve
  20 Electrical load detector
  21 VTEC spool solenoid valve
  22 VTEC pressure valve
  23 Knock sensor
  30 Automatic transmission A signal
  31 Automatic transmission B signal
  36 traction control found on JDM ecu's
  41 Primary oxygen sensor heater
  43 Fuel supply system
  45 Fuel system too rich or lean
  48 LAF - lean air fuel sensor
  54 CKF - crank fluctuation sensor
  58 TDC sensor #2
  61 Primary oxygen sensor
  63 Secondary oxygen sensor
  65 Secondary oxygen sensor heater
  71 random misfire cylinder 1
  72 random misfire cylinder 2
  73 random misfire cylinder 3
  74 random misfire cylinder 4
  80 Exhaust Gas Recirculation insufficient flow detected
  86 ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) circuit range / performance problem
  90 Evaporative Emission Control System leak detected in the fuel tank area
  91 Fuel Tank Pressure Sensor low input
  92 Evaporative Emission Control System insufficient purge flow

  P0010 Variable Valve Timing Control (VTC) Oil Control Solenoid Valve Malfunction
  P0011 Variable Valve Timing Control (VTC) System Malfunction
  P0101 Mass Airflow (MAF) Sensor Range/Performance Problem
  P0102 Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit Low Voltage
  P0103 Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit High Voltage
  P0106 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Range/Performance Problem
  P0107 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Low Voltage
  P0108 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit High Voltage
  P0111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Range/Performance Problem
  P0112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Low Voltage
  P0113 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit High Voltage
  P0116 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Range/Performance Problem
  P0117 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Low Input
  P0118 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit High Input
  P0122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Low Input
  P0123 Throttle Position (TP) Sensor Circuit High Input
  P0125 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Slow Response
  P0128 Cooling System Malfunction
  P0131 Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) Circuit Low Voltage
  P0132 Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) Circuit High Voltage
  P0133 Rear Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 1, Sensor 1) Circuit Slow Response
  P0134 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) No Activity Detected
  P0135 Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) Heater Circuit Malfunction
  P0137 Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) Circuit Low Voltage
  P0138 Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) Circuit High Voltage
  P0139 Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) Slow Response
  P0141 Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) Heater Circuit Malfunction
  P0143 Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3) Circuit Low Voltage
  P0144 Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3) Circuit High Voltage
  P0145 Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3) Circuit Slow Response

  P0147 Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3) Heater Circuit Malfunction
  P0153 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) Circuit Slow Response
  P0154 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) Heater System Malfunction
  P0155 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) Heater Circuit Malfunction
  P0157 Front Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Bank 2, Sensor 2)
  Circuit Low Voltage
  P0158 Front Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Bank 2, Sensor 2)
  Circuit High Voltage
  P0159 Front Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Bank 2, Sensor 2)
  Circuit Slow Response
  P0161 Front Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Bank 2, Sensor 2)
  Heater Circuit Malfunction
  P0171 Fuel System Too Lean
  P0172 Fuel System Too Rich
  P0174 Front Bank (Bank 2) Fuel System Too Lean
  P0175 Front Bank (Bank 2) Fuel System Too Rich
  P0191 Fuel Pressure Sensor Range/Performance Problem
  P0192 Fuel Pressure Sensor Circuit Low Voltage
  P0193 Fuel Pressure Sensor Circuit High Voltage
  P0196 EOT Sensor/Range Performance Problem
  P0197 EOT Sensor Circuit Low Voltage
  P0198 EOT Sensor Circuit High Voltage
  P0222 Throttle Position (TP) Sensor 2 Circuit Low Voltage
  P0223 Throttle Position (TP) Sensor 2 Circuit High Voltage
  P0300 Random Misfire
  P0301 No. 1 Cylinder Misfire
  P0302 No. 2 Cylinder Misfire
  P0303 No. 3 Cylinder Misfire
  P0304 No. 4 Cylinder Misfire
  P0305 No. 5 Cylinder Misfire
  P0306 No. 6 Cylinder Misfire
  P0325 Knock Sensor Circuit Malfunction
  P0335 Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit No Signal
  P0336
  P0339
  Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit Intermittent Interruption
  P0340 Camshaft Position (CMP) Sensor No Signal
  P0341 Camshaft Position (CMP) Sensor A Intermittent Interruption
  P0341 Variable Valve Timing Control (VTC) Phase Gap
  P0344 Camshaft Position (CMP) Sensor Intermittent Interruption
  P0365 Camshaft Position (CMP) Sensor B No Signal
  P0366
  P0369
  Camshaft Position (CMP) Sensor B Intermittent Interruption
  P0385 Crankshaft Position (CKP) Sensor B No Signal
  P0389 Crankshaft Position (CKP) Sensor B Intermittent Interruption
  P0401 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Insufficient Flow

  P0404 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Control Circuit Range/Performance Problem
  P0406 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Position Sensor Circuit High Voltage
  P0410 Air Pump Circuit Malfunction
  P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow
  P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold
  P0430 Front Bank Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
  P0441 Evaporative Emission (EVAP) Control System Incorrect Purge Flow
  P0442 Evaporative Emission (EVAP) System Small Leak Detected
  P0443 Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Valve Circuit Malfunction
  P0451 Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Range/Performance Problem
  P0452 Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Circuit Low Voltage
  P0453 Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Circuit High Voltage
  P0456 Evaporative Emission (EVAP) System Very Small Leak Detected
  P0457 Evaporative Emission (EVAP) System Leak Detected Fuel Fill Cap Loose/Off
  P0461 Fuel Gauge Sending Unit Range/Performance Problem
  P0462 Fuel Gauge Sending Unit Circuit Low Voltage
  P0463 Fuel Gauge Sending Unit Circuit High Voltage
  P0496 Evaporative Emission (EVAP) System High Purge Flow
  P0497 Evaporative Emission (EVAP) System Low Purge Flow
  P0498 Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Shut Valve Control Circuit Low Voltage
  P0499 Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Shut Valve Control Circuit High Voltage
  P0500 Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit Malfunction
  P0501 Vehicle Speed Sensor (VSS) Range/Peformance Problem
  P0505 Idle Control System Malfunction
  P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
  P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
  P0511 Idle Air Control (IAC) Valve Circuit Malfunction
  P0521 EOP Sensor Range/Performance Problem
  P0522 EOP Sensor Circuit Low Voltage
  P0523 EOP Sensor Circuit High Voltage
  P0560 ECM Back-up Circuit Low Voltage
  P0563 Engine Control Module (ECM)/Powertrain Control Module (PCM) Power Source Circuit
  Unexpected Voltage
  P0600 Multiplex Control System Troubleshooting
  P0603 ECM/PCM Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
  P0606 ECM/PCM Processor Malfunction
  P0661 Intake Manifold Runner Control (IMRC) Valve Position Sensor Circuit Low Voltage
  P0662 Intake Manifold Runner Control (IMRC) Valve Position Sensor Circuit High Voltage
  P0685 ECM/PCM Power Relay Control Circuit Malfunction
  P0700 Automatic Transmission Control System
  P0705 Short in Transmission Range Switch Circuit (Multiple Shift-position Input)
  P0706 Open in Transmission Range Switch Circuit

  P0710
  P0711
  Problem in ATF Temperature Sensor Circuit
  P0712 Short in ATF Temperature Sensor Circuit
  P0713 Open in ATF Temperature Sensor Circuit
  P0715
  P0716
  Problem in Mainshaft Speed Sensor Circuit
  P0717 Problem in Mainshaft Speed Sensor Circuit (No Signal Input)
  P0718 Mainshaft Speed Sensor Intermittent Failure
  P0720 Countershaft Speed Sensor Circuit Malfunction
  P0720
  P0721
  Problem in Countershaft Speed Sensor Circuit
  P0722 Problem in Countershaft Speed Sensor Circuit (No Signal Input)
  P0723 Countershaft Speed Sensor Intermittent Failure
  P0725 Engine Speed Input Circuit Malfunction
  P0730 Problem in Shift Control System
  P0731 Problem in 1st Clutch and 1st Clutch Hydraulic Circuit
  P0732 Problem in 2nd Clutch and 2nd Clutch Hydraulic Circuit
  P0733 Problem in 3rd Clutch and 3rd Clutch Hydraulic Circuit
  P0734 Problem in 4th Clutch and 4th Clutch Hydraulic Clutch
  P0735 Problem in 5th Clutch and 5th Clutch Hydraulic Circuit
  P0740 Problem in Lock-up Control System
  P0741 Torque Converter Clutch Hydraulic Clutch Stuck OFF
  P0743 Problem in Torque Converter Clutch Solenoid Valve Circuit
  P0745 Problem in Hydraulic Control System of A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Circuit
  P0746 A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Stuck OFF
  P0747 A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Stuck ON
  P0748 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Circuit
  P0750 Problem in Hydraulic Control System of Shift Solenoid Valve A Circuit
  P0751 Shift Solenoid Valve A Stuck OFF
  P0752 Shift Solenoid Valve A Stuck ON
  P0753 Problem in Shift Solenoid Valve A Circuit
  P0756 Shift Solenoid Valve B Stuck OFF
  P0757 Shift Solenoid Valve B Stuck ON
  P0758 Problem in Shift Solenoid Valve B Circuit
  P0761 Shift Solenoid Valve C Stuck OFF
  P0762 Shift Solenoid Valve C Stuck ON
  P0763 Problem in Shift Solenoid Valve C Circuit
  P0771 Shift Solenoid Valve E Stuck OFF
  P0773 Problem in Shift Solenoid Valve E Circuit
  P0775 Problem in the Hydraulic Control System of A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B
  Circuit
  P0776 A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Stuck OFF
  P0777 A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Stuck ON
  P0778 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Circuit
  P0780 Problem in Shift Control System
  P0795 Problem in Hydraulic Control System of A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Circuit
  P0796 A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Stuck OFF

  P0797 A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Stuck ON
  P0798 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Ciruit
  P0812 Open in Transmission Range Switch ATP RVS Switch Circuit
  P0842 Short in 2nd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Clutch, or 2nd Clutch Transmission
  Fluid Pressure Switch (Clutch) Stuck ON
  P0843 Open in 2nd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 2nd Clutch Transmission
  Fluid Pressure Switch Stuck OFF
  P0845 Problem in 3rd Clutch Pressure Switch Circuit
  P0847 Short in 3rd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 3rd Clutch Transmission
  Fluid Pressure Switch Stuck ON
  P0848 Open in 3rd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 3rd Clutch Transmission
  Fluid Pressure Switch Stuck OFF
  P0872 Short in 4th Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 4th Clutch Transmission
  Fluid Pressure Switch Stuck ON
  P0873 Open in 4th Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 4th Clutch Transmission
  Fluid Pressure Switch Stuck OFF
  P0962 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Circuit
  P0963 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A
  P0966 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Circuit
  P0967 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B
  P0970 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Circuit
  P0971 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C
  P0973 Short in Shift Solenoid Valve A Circuit
  P0974 Open in Shift Solenoid Valve A Circuit
  P0976 Short in Shift Solenoid Valve B Circuit
  P0977 Open in Shift Solenoid Valve B Circuit
  P0979 Short in Shift Solenoid Valve C Circuit
  P0980 Open in Shift Solenoid Valve C Circuit
  P0982 Short in Shift Solenoid Valve D Circuit
  P0983 Open in Shift Solenoid Valve D Circuit
  P0985 Short in Shift Solenoid Valve E Circuit
  P0986 Open in Shift Solenoid Valve E Circuit
  P1020 Valve Pause System Stuck Off
  P1021 Valve Pause System Stuck On
  P1025 Valve Pause System Sticking Off
  P1026 Valve Pause System Sticking On
  P1077 Intake Manifold Runner Control (IMRC) System Malfunction (Low rpm)
  P1078 Intake Mainfold Runner Control (IMRC) System Malfunction (High rpm)
  P1106 Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Range/Performance Problem
  P1107 Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Low Voltage
  P1108 Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit High Voltage
  P1121 Throttle Position (TP) Sensor Lower Than Expected
  P1122 Throttle Position (TP) Sensor Higher Than Expected
  P1128 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Lower Than Expected
  P1129 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Higher Than Expected
  P1130 Demand for Changing Both Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S)
  (Sensor 2) and Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3)
  P1149 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem

  P1149 Air/Fuel Ratio Sensor (Sensor 1) Circuit Lean Range
  P1157 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS Line High Voltage
  P1157 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Circuit High Voltage
  P1157 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem
  P1158 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS- Terminal Low Voltage
  P1159 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS+ Terminal Low Voltage
  P1162 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Slow Response
  P1163 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Slow Response
  P1163 Air/Fuel Ratio Sensor (Sensor 1) Slow Response
  P1164 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem
  P1164 Air/Fuel Ratio (AF) Sensor (Sensor 1) Circuit Range/Performance
  P1165 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem
  P1165 Air/Fuel Ratio Sensor (Sensor 1) Circuit Range/Performance
  P1166 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater System Electrical Problem
  P1166 Heated Oxgen Sensor Sensor1 (Primary HO2S) Heater Circuit Malfunction
  P1167 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater System Malfunction
  P1167 Heated Oxygen Sensor Sensor1 (Primary LAF HO2S) Heater System Malfunction
  P1168 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) LABEL Low Voltage
  P1169 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) LABEL High Voltage
  P1182 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Voltage
  P1183 Fuel Temperature Sensor Circuit High Voltage
  P1253
  P1259
  VTEC System Malfunction
  P1297 Electric Load Detector (ELD) Circuit Low Voltage
  P1298 Electric Load Detector (ELD) Circuit High Voltage
  P1300 Random Misfire
  P1324 Knock Sensor Power Source Circuit Low Voltage
  P1336 Engine Speed (RPM) Fluctuation Sensor Intermittent Interruption
  P1337 Engine Speed (RPM) Fluctuation Sensor No Signal
  P1355 Front Ignition Coil Power Circuit Malfunction
  P1359 Crankshaft Position (CKP)/Top Dead Center (TDC) Sensor Circuit Malfunction
  P1361 Camshaft Position (CMP) Sensor A (Top Dead Center (TDC) Sensor) Intermittent Interruption
  P1361 Top Dead Center (TDC) Sensor Intermittent Interruption
  P1362 Camshaft Position (CMP) Sensor A (Top Dead Center (TDC) Sensor) No Signal
  P1362 Top Dead Center (TDC) Sensor No Signal
  P1366 Camshaft Position (CMP) Sensor B (Top Dead Center (TDC) Sensor) Intermittent Interruption
  P1366 Top Dead Center (TDC) Sensor 2 Intermittent Interruption
  P1367 Camshaft Position (CMP) Sensor B (Top Dead Center (TDC) Sensor) No Signal
  P1367 Top Dear Center (TDC) Sensor 2 No Signal
  P1381 Cylinder Position (CYP) Sensor Intermittent Interruption
  P1382 Cylinder Position (CYP) Sensor No Signal
  P1410 Air Pump Malfunction
  P1415 Air Pump Electric Current Sensor Circuit Low Voltage

  P1416 Air Pump Electric Current Sensor Circuit High Voltage
  P1420 Nox Adsorptive Catalyst System Efficiency Below Threshold
  P1438 Motor Drive Module (MDM) Overheating Signal Circuit
  P1438 Motor Drive Module (MDM) Overheating
  P1439 Motor Drive Module (MDM) Short Circuit Sensor Problem
  P1439 Motor Drive Module (MDM) Short Circuit
  P1440 IMA System Problem
  P1445 Bypass Control Problem
  P1448
  P1449
  Battery Module Overheating
  P1449 Battery Cell Overheating
  P1449 Battery Module Individual Voltage Input Deviation
  P1449 Battery Module Deterioration
  P1449 Battery Module Deviation
  P1454 Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Range/Performance Problem
  P1456 Evaporative Emissions (EVAP) Control System Leakage (Fuel Tank System)
  P1457 Evaporative Emissions (EVAP) Control System Leakage (EVAP Canister System)
  P1459 Evaporative Emission (EVAP) Purge Flow Switch Malfunction
  P1491 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Insufficient Lift
  P1486 Cooling System Malfunction
  P1491 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Insufficient Lift
  P1498 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Position Sensor Circuit High Voltage
  P1505 Positive Crankcase Ventilation (PCV) Air Leakage
  P1508
  P1519
  Idle Air Control Valve (IACV) Circuit Malfunction
  P1509 Idle Air Control Valve (IACV) Circuit Failure
  P1522 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low Voltage
  P1523 Brake Booster Pressure Sensor Circuit High Voltage
  P1524 Brake Booster Pressure Sensor Range/Performance Problem
  P1541 Climate Control Unit Signal Circuit Low Voltage
  P1542 Climate Control Unit Signal Circuit High Voltage
  P1565 Motor Commutation Signal Problem
  P1568 Battery Module Individual Voltage Input Problem
  P1568 Battery Module Temperature Signal Circuit Problem
  P1568 Battery Cell Temperature Signal Circuit Problem
  P1572 Motor Drive Module (MDM) Temperature Signal Circuit Low Input
  P1572 Motor Drive Module (MDM) Temperature Signal Circuit High Input
  P1576 Motor Drive Module (MDM) Voltge Signal Circuit Low Input
  P1577 High Voltage Detection Signal Circuit Problem
  P1580 Battery Current Circuit Problem
  P1581 Motor Power Inverter (MPI) Module Current Signal Circuit Low Input
  P1581 Motor Power Inverter (MPI) Module Current Signal Circuit High Input
  P1581 Motor Power Inverter (MPI) Module Current Signal Circuit Problem

  P1582 Motor Current U Phase Signal Circuit Low Input
  P1582 Motor Current U Phase Signal Circuit High Input
  P1583 Motor Current V Phase Signal Circuit Low Input
  P1583 Motor Current V Phase Signal Circuit High Input
  P1584 Motor Current W Phase Signal Circuit Low Input
  P1584 Motor Current W Phase Signal Circuit High Input
  P1585 Motor Current Signal Circuit Problem
  P1586 Motor Power Inverter (MPI) Module Current Signal/Battery Current Signal Circuit Problem
  P1607 Engine Control Module (ECM)/Powertrain Control Module (PCM) Internal Circuit Malfunction
  P1630 Transmission Control Module
  P1635 Battery Condition Monitor (BCM) Module Proble
  P1639 MOTB Signal Circuit Malfunction
  P1640 ACTTRQ Motor Torque Signal Circuit Low Input
  P1641 ACTTRQ Motor Torque Signal Circuit High Input
  P1642 QBATT Battery Signal Circuit Low Input
  P1643 QBATT Battery Signal Circuit High Input
  P1644 MOTFSA Signal Malfunction
  P1645 MOTFSB Signal Malfunction
  P1646 MOTSTB Signal Malfunction
  P1647 Power Command Signal Circuit Low Input
  P1647 Power Command Signal Circuit High Input
  P1647 Engine Torque Signal Circuit Low Input
  P1647 Engine Torque Signal Circuit High Input
  P1647 Mode Signal Circuit 1 Low Input
  P1647 Mode Signal Circuit 1 High Input
  P1647 Mode Signal Circuit 2 Problem
  P1647 Engine Speed Signal Circuit Problem
  P1648 Battery Condition Monitor (BCM) Module Communication Signal Circuit Problem
  P1648 Motor Control Module (MCM) Communication Signal Circuit Problem
  P1655 CVT-FI TMA/TMB Signal Line Failure
  P1656 Problem in PCM-toVTM-4 Control Unit Communications Circuit
  P1660 A/T-FI Data Line Failure/TCM - ECM Halt
  P1676
  P1678
  FPTDR Signal Line Failure
  P1679 RSCD Signal Circuit Malfunction
  P1681 A/T FI Signal A Cicuit Low Voltage
  P1682 A/T FI Signal A Circuit High Voltage
  P1683 Throttle Valve Default Position Spring Performance Problem
  P1684 Throttle Valve Return Spring Performance Problem
  P1686 A/T FI Signal B Circuit Low Voltage
  P1687 A/T FI Signal B Circuit High Voltage
  P1705 Short in Transmission Range Switch Circuit (More than one range position is on at the
  same time)
  P1706 Open in Transmission Range Switch Circuit
  P1709 Problem Transmission Gear Selection Switch Circuit

  P1730 Problem in Shift Control System:
  Shift Solenoid Valve A and D Stuck OFF
  Shift Solenoid Valve B Stuck ON
  Shift Valves A, B, and D Stuck
  P1731 Problem in Shift Control System:
  Shift Solenoid Valve E Stuck ON
  Shift Valve E Stuck
  A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Stuck OFF
  P1732 Problem in Shift Control System:
  Shift Solenoid Valve B and C Stuck ON
  Shift Valves B and C Stuck
  P1733 Problem in Shift Control System:
  Shift Solenoid Valve D Stuck ON
  Shift Valve D Stuck
  A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Stuck OFF
  P1734 Problem in Shift Control System:
  Shift Solenoid Valves B and C Stuck ON
  Shift Valves B and C Stuck
  P1738 Problem in 2nd Clutch Pressure Switch Circuit
  P1739 Problem in 3rd Clutch Pressure Switch Circuit
  P1740 Problem in 4th Clutch Pressure Switch Circuit
  P1750 Mechanical Problem in Hydraulic Control System of A/T Clutch Pressure Control Solenoid
  Valve Assemblies A and B, or Problem in the Hydraulic Control System
  P1751 Mechanical Problem in Hydraulic Control System of Shift Solenoid Valve B and A/T Clutch
  Pressure Control Solenoid Valves A and B, or Problem in the Hydraulic Control System
  P1753 Problem in Torque Converter Clutch Solenoid Valve Circuit
  P1751
  P1768
  Problem in Torque Converter Clutch Solenoid Valve B Circuit
  P1773 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Circuit
  P1790 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Malfunction
  P1791 Vehicle Speed Sensor (VSS) Range/Performance Problem
  P1792 Problem in Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit
  P1793 Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit
  P1870 Problem in CVT Speed Change Control Valve Assembly Circuit
  P1873 Problem in CVT Pulley Pressure Control Valve Assembly Circuit
  P1879 Problem in CVT Start Clutch Pressure Control Valve Assembly Circuit
  P1882 Problem in Inhibitor Solenoid Circuit
  P1884 Secondary Gear Speed Sensor 2 Circuit Malfunction
  P1885 CVT Drive Pulley Speed Sensor Circuit
  P1886 CVT Driven Pulley Speed Sensor Circuit
  P1888 CVT Speed Sensor
  P1889 Problem in CVT Speed Sensor 2 Circuit
  P1890 Shift Control System
  P1891 Problem in Start Clutch System
  P1894 CVT Speed Change Control Valve Circuit
  P1895 CVT Pulley Pressure Control Valve Circuit
  P2101 Throttle Actuator System Malfunction
  P2108 Throttle Actuator Control Module Problem
  P2118 Throttle Actuator Current Range/Performance Problem
  P2122 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 (Throttle Position Sensor D) Circuit Low Voltage
  P2123 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 (Throttle Position Sensor D) Circuit High Voltage

  P2127 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 (Throttle Position Sensor E) Circuit Low Voltage
  P2128 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 (Throttle Position Sensor E) Circuit High Voltage
  P2135 Throttle Position (TP) Sensor 1/2 Incorrect Voltage Correlation
  P2138 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1/2 (Throttle Position Sensor D/E) Incorrect Voltage
  Correlation
  P2176 Throttle Actuator Control System Idle Position Not Learned
  P2195 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Signal Stuck Lean
  P2197 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) Signal Stuck Lean
  P2227 Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Range/Performance Problem
  P2228 Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Low Voltage
  P2229 Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit High Voltage
  P2237 Rear Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 1, Sensor 1) IP Line High Voltage
  P2238 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS+ Line Low Voltage
  P2238 Rear Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 1, Sensor 1) IP Line Low Voltage
  P2240 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) IP Line High Voltage
  P2241 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) IP Line Low Voltage
  P2243 Rear Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 1, Sensor 1) VCENT Line High Voltage
  P2245 Rear Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 1, Sensor 1) VCENT Line Low Voltage
  P2247 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) VCENT Line High Voltage
  P2249 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) VCENT Line Low Voltage
  P2251 Rear Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 1, Sensor 1) VS Line High Voltage
  P2252 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS- Line Low Voltage
  P2254 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) VS Line High Voltage
  P2255 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) VS Line Low Voltage
  P2279 Intake Air System Leak
  P2413 Exhaust Gas Recirculation (EGR) System Range/Performance Problem
  P2422 Evaporative Emission (EVAP) System Vent Shut Valve Close Malfunction
  P2552 Throttle Actuator Control Module Relay Malfunction
  P2627 Rear Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 1, Sensor 1) LABEL Circuit Low Voltage
  P2628 Rear Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 1, Sensor 1) LABEL Circuit High Voltage
  P2630 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) LABEL Circuit Low Voltage
  P2631 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) LABEL Circuit High Voltage
  P2646 VTEC Oil Pressure Switch Circuit Low Voltage
  P2647 VTEC Oil Pressure Switch Circuit High Voltage
  P2648 VTEC Solenoid Valve Circuit Low Voltage
  P2649 VTEC Solenoid Valve Circuit High Voltage
  P2769 Short in Torque Converter Clutch Solenoid Valve Circuit
  P2770 Open in Torque Converter Clutch Solenoid Valve Circuit
  P2A00 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem
  P2A03 Front A/F Sensor Circuit (Bank 2, Sensor 1) Circuit Range/Performance Problem
  U0073 FCAN Malfunction (Bus-off)
  U0107 Lost Communication With Throttle Actuator Control Module
  U0121 FCAN Malfunction (TCS-PCM)
  U0155 FCAN Malfunction (Gauge Control Module-ECM/PCM)
   

Chia sẻ trang này

×
×

sẽ diễn ra Gala Dinner 2017

Chỉ còn