Đang tải...

Chào ngày mới an lành!

"Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai"

Cơ bản hệ thống sấy kiếng

Thảo luận trong 'Điện - Điện tử' bắt đầu bởi khoadongluc, 26/10/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. khoadongluc
  Offline

  khoadongluc Nothing Is Impossible
  Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  17/3/09
  Số km:
  22,247
  Được đổ xăng:
  8,497
  Xăng:
  125,275 lít xăng
  Coâng duïng:

  Duøng söôûi noùng kính sau, laøm tan söông baèng caùc ñieän trôû, ñöôïc boá trí giöõa lôùp kính sau. Caùc ñieän trôû naøy ñöôïc cung caáp doøng ñieän ñeå nung noùng kính khi söông baùm.
  Ñaëc ñieåm:

  Heä thoáng söû duïng nguoàn döông (+) cung caáp tröïc tieáp qua caàu chì vaø rôle xoâng kính (defogger relay), rôle ñöôïc ñieàu khieån bôûi coâng taéc xoâng kính (defogger switch) treân coâng taéc (defogger switch) coù moät ñeøn baùo xoâng vaø moät ñeøn soi coâng taéc.
  Sô ñoà maïch ñieän:

  a. Sô ñoà maïch ñieän:
  [​IMG]
  b. Nguyeân lyù hoaït ñoäng:
  Theo sô ñoà maïch ñieän, khi baät coâng taéc xoâng kính (defogger switch) ñieän trôû xoâng noùng leân, ñeøn baùo xoâng saùng.
  Vaøo ban ñeâm maïch ñeøn kích thöôùc (Tail) seõ soi saùng coâng taéc qua bieán trôû ñieàu chænh ñoä saùng.
   
 2. bkdn
  Offline

  bkdn Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  8/4/10
  Số km:
  193
  Được đổ xăng:
  66
  Xăng:
  -1,031 lít xăng
  MÁY BÁC KHÔNG CÓ FONT CHỮ NÀY FIX LẠI CHO BÁC CÒN CÁI HÌNH THÌ XEM HÌNH Ở TRÊN NHA
  Công dụng:
  Dùng sưởi nóng kính sau, làm tan sương bằng các điện trở, được bố trí giữa lớp kính sau. Các điện trở này được cung cấp dòng điện để nung nóng kính khi sương bám.
  Đặc điểm:
  Hệ thống sử dụng nguồn dương (+) cung cấp trực tiếp qua cầu chì và rơle xông kính (defogger relay), rơle được điều khiển bởi công tắc xông kính (defogger switch) trên công tắc (defogger switch) có một đèn báo xông và một đèn soi công tắc.
  Sơ đồ mạch điện:

  a. Sơ đồ mạch điện:
  XEM HÌNH TRÊN
  b. Nguyên lý hoạt động:
  Theo sơ đồ mạch điện, khi bật công tắc xông kính (defogger switch) điện trở xông nóng lên, đèn báo xông sáng.
  Vào ban đêm mạch đèn kích thước (Tail) sẽ soi sáng công tắc qua biến trở điều chỉnh độ sáng.
   
 3. fliffper
  Offline

  fliffper DÂN CHƠI XA LỘ

  Tham gia ngày:
  11/4/09
  Số km:
  248
  Được đổ xăng:
  77
  Xăng:
  533 lít xăng
  cái điện trở xông kính là mấy cái đường sọc sọc mà bạn thấy trên kính sau của xe hơi đó bạn
   
 4. letam9291
  Offline

  letam9291 Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  20/4/12
  Số km:
  101
  Được đổ xăng:
  23
  Xăng:
  318 lít xăng
  Bạn ơi cho hỏi công tắc CB trên hình là gì vây ?
   

Chia sẻ trang này