Đang tải...

Chúc anh em lái xe vui vẻ và an toàn trên xa lộ Ô HÁT!

"Tôi không thể thay đổi hướng gió, nhưng tôi có thể thay đổi con đường tôi đi để đạt được đến nơi mà tôi muốn "

Isuzu khắc phục sự cố không sang số của hộp số tự động trên xe tải isuzu

Thảo luận trong 'Thảo luận & Hỏi đáp Pan bệnh' bắt đầu bởi winner, 24/11/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. winner
  Offline

  winner Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  28/3/09
  Số km:
  895
  Được đổ xăng:
  58
  Xăng:
  -264 lít xăng
  [FONT=&quot]+ Hieän töôïng :[/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT]Hoäp soá töï ñoäng khoâng sang soá, chæ chaïy moät soá nhaát ñònh.[/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT]Hieän töôïng naøy xaûy ra moät caùch khoâng lieân tuïc (chaäp chôøn), xaûy ra khi ta baäc nhieàu phuï taûi.[/FONT]
  + Nguyeân nhaân :
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT]Coù nhieàu nguyeân nhaân daãn ñeán söï coá hoaït ñoäng khoâng oån ñònh cuûa hoäp soá töï ñoäng. Moät caùc nguyeân nhaân maø [/FONT] Coâng Ty OÂtoâ Isuzu Vieät Nam
  ñaõ xöû lyù ñoù laø söï tieáp xuùc giöõa caùc ñieåm noái cöïc aâm bò long neân tín hieäu baùo veà khoâng oån ñònh gaây neân hieän töôïng treân.
  + Caùch xöû lyù :
  1.[FONT=&quot] Kieåm tra xieát chaët laïi ñieåm tieáp xuùc cöïc aâm bò loûng.[/FONT]
  2.[FONT=&quot] Kieåm tra sieát chaët laïi caùc ñieåm tieáp xuùc cöïc aâm khaùc treân xe.[/FONT]
  3.[FONT=&quot] Kieåm tra laïi tình traïng hoaït ñoäng cuûa hoäp soá töï ñoäng vaø xoaù loãi maõ baèng Tech II.[/FONT]
   
 2. technologyotosd07
  Offline

  technologyotosd07 Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  22/1/13
  Số km:
  174
  Được đổ xăng:
  114
  Xăng:
  372 lít xăng
  bác ơi hình như bị lỗi font bác nên chuyển qua pdf và up lại gip1 em với
   
 3. thuyha_hy
  Offline

  thuyha_hy Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  21/10/13
  Số km:
  274
  Được đổ xăng:
  168
  Xăng:
  2,055 lít xăng
  bác winner yeu mến ơi bác viết đề tài gì vậy?
   

Chia sẻ trang này

×
×

sẽ diễn ra Gala Dinner 2017

Chỉ còn