Đang tải...

Chúc các cụ ngày cuối tuần an lành hạnh phúc!

"Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai"

Phần mềm Một loạt mã lỗi P của OBDII

Thảo luận trong 'Ô tô' bắt đầu bởi damtn, 23/8/11.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. damtn
  Offline

  damtn Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  19/10/09
  Số km:
  504
  Được đổ xăng:
  65
  Xăng:
  41 lít xăng
  P0100


  Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction

  P0101


  Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem

  P0102


  Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input

  P0103


  Mass or Volume Air Flow Circuit High Input

  P0104


  Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent

  P0105


  Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction

  P0106


  Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem

  P0107


  Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input

  P0108


  Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input

  P0109


  Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent

  P0109


  Intake Air Temperature Circuit Malfunction

  P0110


  IAT Circuit Malfunction

  P0111


  Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem

  P0112


  Intake Air Temperature Circuit Low Input

  P0113


  Intake Air Temperature Circuit High Input

  P0114


  Intake Air Temperature Circuit Intermittent

  P0115


  Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction

  P0116


  Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem

  P0117


  Engine Coolant Temperature Circuit Low Input

  P0118


  Engine Coolant Temperature Circuit High Input

  P0119


  Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent

  P0120


  Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction

  P0121


  Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem

  P0122


  Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low Input

  P0123


  Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input

  P0124


  Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent

  P0125


  Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control;
  ECT Excessive Time to Closed Loop Fuel Control

  P0126


  Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation

  P0128


  Coolant Thermostat Malfunction

  P0130


  O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)

  P0131


  O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)

  P0132


  O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)

  P0133


  O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)

  P0134


  O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)

  P0135


  O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)

  P0136


  O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)

  P0137


  O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)

  P0138


  O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)

  P0139


  O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)

  P0140


  O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)

  P0141


  O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)

  P0142


  O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)

  P0143


  O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)

  P0144


  O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)

  P0145


  O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)

  P0146


  O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)

  P0147


  O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)

  P0150


  O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)

  P0151


  O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)

  P0152


  O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)

  P0153


  O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)

  P0154


  O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)

  P0155


  O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)

  P0156


  O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)

  P0157


  O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)

  P0158


  O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)

  P0159


  O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)

  P0160


  O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)

  P0161


  O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)

  P0162


  O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)

  P0163


  O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)

  P0164


  O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)

  P0165


  O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)

  P0166


  O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)

  P0167


  O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)

  P0170


  Fuel Trim Malfunction (Bank 1)

  P0171


  Fuel Trim System Lean (Bank 1)

  P0172


  Fuel Trim too Rich (Bank 1)

  P0173


  Fuel Trim Malfunction (Bank 2)

  P0174


  Fuel Trim too Lean (Bank 2)

  P0175


  Fuel Trim too Rich (Bank 2)

  P0176


  Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction

  P0177


  Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance

  P0178


  Fuel Composition Sensor Circuit Low Input

  P0179


  Fuel Composition Sensor Circuit High Input

  P0180


  Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction

  P0181


  Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance

  P0182


  Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input

  P0183


  Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input

  P0184


  Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent

  P0185


  Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction

  P0186


  Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance

  P0187


  Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input

  P0188


  Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input

  P0189


  Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent

  P0190


  Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction

  P0191


  Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance

  P0192


  Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input

  P0193


  Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input

  P0194


  Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent

  P0195


  Engine Oil Temperature Sensor Malfunction

  P0196


  Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance

  P0197


  Engine Oil Temperature Sensor Low

  P0198


  Engine Oil Temperature Sensor High

  P0199


  Engine Oil Temperature Sensor Intermittent

  P0200


  Injector Circuit Malfunction

  P0201


  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1

  P0202


  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2

  P0203


  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3

  P0204


  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4

  P0205


  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5

  P0206


  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6

  P0207


  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7

  P0208


  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8

  P0209


  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9

  P0210


  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10

  P0211


  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11

  P0212


  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12

  P0213


  Cold Start Injector 1 Malfunction

  P0214


  Cold Start Injector 2 Malfunction

  P0215


  Engine Shutoff Solenoid Malfunction

  P0216


  Injection Timing Control Circuit Malfunction

  P0217


  Engine Overtemp Condition

  P0218


  Transmission Over Temperature Condition

  P0219


  Engine Overspeed Condition

  P0220


  Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction

  P0221


  Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem

  P0222


  Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input

  P0223


  Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input

  P0224


  Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent

  P0225


  Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction

  P0226


  Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem

  P0227


  Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input

  P0228


  Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input

  P0229


  Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent

  P0230


  Fuel Pump Primary Circuit Malfunction

  P0231


  Fuel Pump Secondary Circuit Low

  P0232


  Fuel Pump Secondary Circuit High

  P0233


  Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent

  P0234


  Engine Overboost Condition

  P0235


  Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction

  P0236


  Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance

  P0237


  Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low

  P0238


  Turbocharger Boost Sensor A Circuit High

  P0239


  Turbocharger Boost Sensor B Malfunction

  P0240


  Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance

  P0241


  Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low

  P0242


  Turbocharger Boost Sensor B Circuit High

  P0243


  Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction

  P0244


  Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance

  P0245
   
  Đã được đổ xăng bởi giangvantien86123456.
 2. damtn
  Offline

  damtn Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  19/10/09
  Số km:
  504
  Được đổ xăng:
  65
  Xăng:
  41 lít xăng
  Turbocharger Wastegate Solenoid A Low

  P0246


  Turbocharger Wastegate Solenoid A High

  P0247


  Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction

  P0248


  Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance

  P0249


  Turbocharger Wastegate Solenoid B Low

  P0250


  Turbocharger Wastegate Solenoid B High

  P0251


  Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)

  P0252


  Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)

  P0253


  Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)

  P0254


  Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)

  P0255


  Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)

  P0256


  Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)

  P0257


  Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)

  P0258


  Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)

  P0259


  Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)

  P0260


  Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)

  P0261


  Cylinder 1 Injector Circuit Low

  P0262


  Cylinder 1 Injector Circuit High

  P0263


  Cylinder 1 Contribution/Balance Fault

  P0264


  Cylinder 2 Injector Circuit Low

  P0265


  Cylinder 2 Injector Circuit High

  P0266


  Cylinder 2 Contribution/Balance Fault

  P0267


  Cylinder 3 Injector Circuit Low

  P0268


  Cylinder 3 Injector Circuit High

  P0269


  Cylinder 3 Contribution/Balance Fault

  P0270


  Cylinder 4 Injector Circuit Low

  P0271


  Cylinder 4 Injector Circuit High

  P0272


  Cylinder 4 Contribution/Balance Fault

  P0273


  Cylinder 5 Injector Circuit Low

  P0274


  Cylinder 5 Injector Circuit High

  P0275


  Cylinder 5 Contribution/Balance Fault

  P0276


  Cylinder 6 Injector Circuit Low

  P0277


  Cylinder 6 Injector Circuit High

  P0278


  Cylinder 6 Contribution/Balance Fault

  P0279


  Cylinder 7 Injector Circuit Low

  P0280


  Cylinder 7 Injector Circuit High

  P0281


  Cylinder 7 Contribution/Balance Fault

  P0282


  Cylinder 8 Injector Circuit Low

  P0283


  Cylinder 8 Injector Circuit High

  P0284


  Cylinder 8 Contribution/Balance Fault

  P0285


  Cylinder 9 Injector Circuit Low

  P0286


  Cylinder 9 Injector Circuit High

  P0287


  Cylinder 9 Contribution/Balance Fault

  P0288


  Cylinder 10 Injector Circuit Low

  P0289


  Cylinder 10 Injector Circuit High

  P0290


  Cylinder 10 Contribution/Balance Fault

  P0291


  Cylinder 11 Injector Circuit Low

  P0292


  Cylinder 11 Injector Circuit High

  P0293


  Cylinder 11 Contribution/Balance Fault

  P0294


  Cylinder 12 Injector Circuit Low

  P0295


  Cylinder 12 Injector Circuit High

  P0296


  Cylinder 12 Contribution/Range Fault

  P0300


  Random/Multiple Cylinder Misfire Detected

  P0301


  Cylinder 1 Misfire Detected

  P0302


  Cylinder 2 Misfire Detected

  P0303


  Cylinder 3 Misfire Detected

  P0304


  Cylinder 4 Misfire Detected

  P0305


  Cylinder 5 Misfire Detected

  P0306


  Cylinder 6 Misfire Detected

  P0307


  Cylinder 7 Misfire Detected

  P0308


  Cylinder 8 Misfire Detected

  P0309


  Cylinder 9 Misfire Detected

  P0310


  Cylinder 10 Misfire Detected

  P0311


  Cylinder 11 Misfire Detected

  P0312


  Cylinder 12 Misfire Detected

  P0320


  Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction

  P0321


  Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance

  P0322


  Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal

  P0323


  Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent

  P0325


  Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)

  P0326


  Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)

  P0327


  Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)

  P0328


  Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)

  P0329


  Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)

  P0330


  Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)

  P0331


  Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)

  P0332


  Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)

  P0333


  Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)

  P0334


  Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)

  P0335


  Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction

  P0336


  Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance

  P0337


  Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input

  P0338


  Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input

  P0339


  Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent

  P0340


  Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction

  P0341


  Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance

  P0342


  Camshaft Position Sensor Circuit Low Input

  P0343


  Camshaft Position Sensor Circuit High Input

  P0344


  Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent

  P0350


  Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction

  P0351


  Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction

  P0352


  Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction

  P0353


  Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction

  P0354


  Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction

  P0355


  Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction

  P0356


  Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction

  P0357


  Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction

  P0358


  Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction

  P0359


  Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction

  P0360


  Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction

  P0361


  Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction

  P0362


  Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction

  P0370


  Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction

  P0371


  Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses

  P0372


  Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses

  P0373


  Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses

  P0374


  Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses

  P0375


  Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction

  P0376


  Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses

  P0377


  Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses

  P0378


  Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses

  P0379


  Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
   
 3. damtn
  Offline

  damtn Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  19/10/09
  Số km:
  504
  Được đổ xăng:
  65
  Xăng:
  41 lít xăng
  P0380


  Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction

  P0381


  Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction

  P0382


  Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction

  P0385


  Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction

  P0386


  Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance

  P0387


  Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input

  P0388


  Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input

  P0389


  Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent

  P0400


  Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction

  P0401


  Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected

  P0402


  Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected

  P0403


  Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction

  P0404


  Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance

  P0405


  Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low

  P0406


  Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High

  P0407


  Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low

  P0408


  Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High

  P0410


  Secondary Air Injection System Malfunction

  P0411


  Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected

  P0412


  Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction

  P0413


  Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open

  P0414


  Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted

  P0415


  Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction

  P0416


  Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open

  P0417


  Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted

  P0418


  Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction

  P0419


  Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction

  P0420


  Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)

  P0421


  Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)

  P0422


  Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)

  P0423


  Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)

  P0424


  Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)

  P0426


  Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1)

  P0427


  Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)

  P0428


  Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)

  P0430


  Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)

  P0431


  Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

  P0432


  Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

  P0433


  Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

  P0434


  Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)

  P0436


  Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2)

  P0437


  Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)

  P0438


  Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)

  P0440


  Evaporative Emission Control System Malfunction

  P0441


  Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow

  P0442


  Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)

  P0443


  Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction

  P0444


  Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open

  P0445


  Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted

  P0446


  Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction

  P0447


  Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open

  P0448


  Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted

  P0449


  Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction

  P0450


  Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction

  P0451


  Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance

  P0452


  Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input

  P0453


  Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input

  P0454


  Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent

  P0455


  Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)

  P0460


  Fuel Level Sensor Circuit Malfunction

  P0461


  Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance

  P0462


  Fuel Level Sensor Circuit Low Input

  P0463


  Fuel Level Sensor Circuit High Input

  P0464


  Fuel Level Sensor Circuit Intermittent

  P0465


  Purge Flow Sensor Circuit Malfunction

  P0466


  Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance

  P0467


  Purge Flow Sensor Circuit Low Input

  P0468


  Purge Flow Sensor Circuit High Input

  P0469


  Purge Flow Sensor Circuit Intermittent

  P0470


  Exhaust Pressure Sensor Malfunction

  P0471


  Exhaust Pressure Sensor Range/Performance

  P0472


  Exhaust Pressure Sensor Low

  P0473


  Exhaust Pressure Sensor High

  P0474


  Exhaust Pressure Sensor Intermittent

  P0475


  Exhaust Pressure Control Valve Malfunction

  P0476


  Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance

  P0477


  Exhaust Pressure Control Valve Low

  P0478


  Exhaust Pressure Control Valve High

  P0479


  Exhaust Pressure Control Valve Intermittent

  P0480


  Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction

  P0481


  Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction

  P0482


  Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction

  P0483


  Cooling Fan Rationality Check Malfunction

  P0484


  Cooling Fan Circuit Over Current

  P0485


  Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction

  P0500


  Vehicle Speed Sensor Malfunction

  P0501


  Vehicle Speed Sensor Range/Performance

  P0502


  Vehicle Speed Sensor Low Input

  P0503


  Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High

  P0505


  Idle Control System Malfunction

  P0506


  Idle Control System RPM Lower Than Expected

  P0507


  Idle Control System RPM Higher Than Expected

  P0510


  Closed Throttle Position Switch Malfunction

  P0520


  Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction

  P0521


  Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance

  P0522


  Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage

  P0523


  Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage

  P0530


  A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction

  P0531


  A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance

  P0532


  A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input

  P0533


  A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input

  P0534


  Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
   
 4. damtn
  Offline

  damtn Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  19/10/09
  Số km:
  504
  Được đổ xăng:
  65
  Xăng:
  41 lít xăng
  P0550


  Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction

  P0551


  Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance

  P0552


  Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input

  P0553


  Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input

  P0554


  Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent

  P0560


  System Voltage Malfunction

  P0561


  System Voltage Unstable

  P0562


  System Voltage Low

  P0562


  A/C pressure sensor low voltage(Chrysler)

  P0563


  System Voltage High

  P0565


  Cruise Control On Signal Malfunction

  P0566


  Cruise Control Off Signal Malfunction

  P0567


  Cruise Control Resume Signal Malfunction

  P0568


  Cruise Control Set Signal Malfunction

  P0569


  Cruise Control Coast Signal Malfunction

  P0570


  Cruise Control Accel Signal Malfunction

  P0571


  Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction

  P0572


  Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low

  P0573


  Cruise Control/Brake Switch A Circuit High

  P0574


  Cruise Control Related Malfunction

  P0575


  Cruise Control Related Malfunction

  P0576


  Cruise Control Related Malfunction

  P0576


  Cruise Control Related Malfunction

  P0578


  Cruise Control Related Malfunction

  P0579


  Cruise Control Related Malfunction

  P0580


  Cruise Control Related Malfunction

  P0600


  Serial Communication Link Malfunction

  P0601


  Control Module Read Only Memory(ROM)

  P0602


  Control Module Programming Error

  P0603


  Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error

  P0604


  Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error

  P0605


  Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error

  P0606


  PCM Processor Fault

  P0608


  Control Module VSS Output "A" Malfunction

  P0609


  Control Module VSS Output "B" Malfunction

  P0620


  Generator Control Circuit Malfunction

  P0621


  Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction

  P0622


  Generator Field "F" Control Circuit Malfunction

  P0650


  Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction

  P0654


  Engine RPM Output Circuit Malfunction

  P0655


  Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion

  P0656


  Fuel Level Output Circuit Malfunction

  P0700


  Transmission Control System Malfunction

  P0701


  Transmission Control System Range/Performance

  P0702


  Transmission Control System Electrical

  P0703


  Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction

  P0704


  Clutch Switch Input Circuit Malfunction

  P0705


  Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)

  P0706


  Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance

  P0707


  Transmission Range Sensor Circuit Low Input

  P0708


  Transmission Range Sensor Circuit High Input

  P0709


  Transmission Range Sensor Circuit Intermittent

  P0710


  Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction

  P0711


  Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance

  P0712


  Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input

  P0713


  Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input

  P0714


  Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent

  P0715


  Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction

  P0716


  Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance

  P0717


  Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal

  P0718


  Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent

  P0719


  Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low

  P0720


  Output Speed Sensor Circuit Malfunction

  P0721


  Output Speed Sensor Range/Performance

  P0722


  Output Speed Sensor No Signal

  P0723


  Output Speed Sensor Intermittent

  P0724


  Torque Converter/Brake Switch B Circuit High

  P0725


  Engine Speed input Circuit Malfunction

  P0726


  Engine Speed Input Circuit Range/Performance

  P0727


  Engine Speed Input Circuit No Signal

  P0728


  Engine Speed Input Circuit Intermittent

  P0730


  Incorrect Gear Ratio

  P0731


  Gear 1 Incorrect ratio

  P0732


  Gear 2 Incorrect ratio

  P0733


  Gear 3 Incorrect ratio

  P0734


  Gear 4 Incorrect ratio

  P0735


  Gear 5 Incorrect ratio

  P0736


  Reverse incorrect gear ratio

  P0740
  Torque Converter Clutch Circuit Malfuction

  P0741


  Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off

  P0742


  Torque Converter Clutch Circuit Stuck On

  P0743


  Torque Converter Clutch Circuit Electrical

  P0744


  Torque Converter Clutch Circuit Intermittent

  P0745


  Pressure Control Solenoid Malfunction

  P0746


  Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off

  P0747


  Pressure Control Solenoid Stuck On

  P0748


  Pressure Control Solenoid Electrical

  P0749


  Pressure Control Solenoid Intermittent

  P0750


  Shift Solenoid A Malfunction

  P0751


  Shift Solenoid A Performance or Stuck Off/
  1-2 Shift Solenoid Valve Performance

  P0752


  Shift Solenoid A Stuck On

  P0753


  Shift Solenoid A Electrical/
  1-2 Shift Solenoid Circuit Electrical

  P0754


  Shift Solenoid A Intermittent

  P0755


  Shift Solenoid B Malfunction

  P0756


  Shift Solenoid B Performance or Stuck Off/
  2-3 Shift Solenoid Valve Performance

  P0757


  Shift Solenoid B Stuck On

  P0758


  Shift Solenoid B Electrical/ 2-3 Shift Solenoid Circuit Electrical

  P0759


  Shift Solenoid B Intermittent

  P0760


  Shift Solenoid C Malfunction

  P0761


  Shift Solenoid C Performance or Stuck Off

  P0762


  Shift Solenoid C Stuck On

  P0763


  Shift Solenoid C Electrical

  P0764


  Shift Solenoid C Intermittent

  P0765


  Shift Solenoid D Malfunction

  P0766


  Shift Solenoid D Performance or Stuck Off

  P0767


  Shift Solenoid D Stuck On

  P0768


  Shift Solenoid D Electrical

  P0769


  Shift Solenoid D Intermittent

  P0770


  Shift Solenoid E Malfunction

  P0771


  Shift Solenoid E Performance or Stuck Off

  P0772


  Shift Solenoid E Stuck On

  P0773


  Shift Solenoid E Electrical

  P0774


  Shift Solenoid E Intermittent

  P0775


  Pressure Control Solenoid B Malfunction

  P0776


  Pressure Control Solenoid B Performance

  P0777


  Pressure Control Solenoid B Stuck On

  P0778


  Pressure Control Solenoid B Electrical

  P0779


  Pressure Control Solenoid B Intermittent

  P0780


  Shift Malfunction

  P0781


  1-2 Shift Malfunction

  P0782


  2-3 Shift Malfunction

  P0783


  3-4 Shift Malfunction

  P0784


  4-5 Shift Malfunction

  P0785


  Shift/Timing Solenoid Malfunction/ 3-2 Shift Solenoid Circuit Electrical

  P0786


  Shift/Timing Solenoid Range/Performance

  P0787


  Shift/Timing Solenoid Low

  P0788


  Shift/Timing Solenoid High

  P0789


  Shift/Timing Solenoid Intermittent

  P0790


  Normal/Performance Switch Circuit Malfunction

  P0801


  Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction

  P0803


  1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction

  P0804


  1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction

  P1100


  MAF Sensor Intermittent/ Check of all OBDII Systems Not Complete

  P1101


  MAF Sensor Out Of Self Test Range./
  KOER Not Able To Complete KOER Aborted

  P1102


  MAF Sensor In Range But Lower Than Expected

  P1103


  MAF Sensor In Range But Higher Than Expected

  P1104


  MAF Ground Malfunction

  P1105


  Dual Alternator Upper Fault

  P1106


  Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

  P1107


  Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage

  P1108


  Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction

  P1109


  IAT - B Sensor Intermittent

  P1110


  IAT Sensor (D/C) Open/Short

  P1111


  Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

  P1112


  Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
   
 5. damtn
  Offline

  damtn Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  19/10/09
  Số km:
  504
  Được đổ xăng:
  65
  Xăng:
  41 lít xăng
  P1113


  IAT Sensor Open/Short

  P1114


  Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage/IAT - B Circuit Low Input

  P1115


  Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IAT - B Circuit High Input

  P1116


  Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test Range

  P1117


  Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor Intermittent

  P1118


  Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input

  P1119


  Manifold Absolute Temperature Circuit High Input

  P1120


  Throttle position sensor out of range

  P1121


  Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

  P1122


  Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage

  P1123


  Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected

  P1124


  Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range

  P1125


  Throttle position sensor intermittent

  P1126


  Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction

  P1127


  Exhaust Not Warm, Downstream O2 Sensor

  P1128


  Upstream Heated O2 Sensors Swapped

  P1129


  Downstream Heated O2 Sensors Swapped

  P1130


  Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At Limit

  P1131


  Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean

  P1132


  Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Rich

  P1133


  HO2S Insufficient Switching Sensor 1

  P1134


  HO2S Transition Time Ratio Sensor 1

  P1135


  Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent

  P1136


  Fan Control Circuit Malfunction

  P1137


  Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean

  P1138


  Lack Of HO2S12 Switch - Sensor Indicates Rich

  P1139


  Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction

  P1140


  Water In Fuel Condition

  P1141


  Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction

  P1142


  Fuel Restriction Condition

  P1143


  Air Assist Control Valve Range/Performance

  P1144


  Air Assist Control Valve Circuit Malfunction

  P1150


  Lack Of HO2S21 Switch - Adaptive Fuel At Limit

  P1151


  Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Lean

  P1152


  Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Rich

  P1153


  Bank 2 Fuel Control Shifted Lean

  P1154


  Bank 2 Fuel Control Shifted Rich

  P1155


  Alternative Fuel Controller

  P1156


  Fuel Select Switch Malfunction

  P1157


  Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Lean

  P1158


  Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Rich

  P1159


  Fuel Stepper Motor Malfunction

  P1167


  Invalid Test,throttle not depressed

  P1168


  Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure

  P1169


  Fuel Rail Sensor In-Range High Failure

  P1170


  ESO - Engine Shut Off Solenoid Fault

  P1171


  Rotor Sensor Fault

  P1172


  Rotor Control Fault

  P1173


  Rotor Calibration Fault

  P1174


  Cam Sensor Fault

  P1175


  Cam Control Fault

  P1176


  Cam Calibration Fault

  P1177


  Synchronization Fault

  P1178


  ( open )

  P1180


  Fuel Delivery System Malfunction - Low

  P1181


  Fuel Delivery System Malfunction - High

  P1182


  Fuel Shut Off Solenoid Malfunction

  P1183


  Engine Oil Temperature Circuit Malfunction

  P1184


  Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range

  P1185


  FTS High - Fuel Pump Temperature Sensor High

  P1186


  FTS Low - Fuel Pump Temperature Sensor Low

  P1187


  Variant Selection

  P1188


  Calibration Memory Fault

  P1189


  Pump Speed Signal Fault

  P1190


  Calibration Resistor Out Of Range

  P1191


  Key Line Voltage

  P1192


  Voltage External

  P1193


  EGR Drive Overcurrent

  P1194


  ECU A/D Converter

  P1195


  SCP HBCC Failed To Initialize

  P1196


  Key Off Voltage High

  P1197


  Key Off Voltage Low

  P1198


  Pump Rotor Control Underfueling

  P1199


  Fuel Level Input Circuit Low

  P1200


  Injector Control Circuit

  P1201


  Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #1

  P1202


  Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #2

  P1203


  Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #3

  P1204


  Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #4

  P1205


  Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #5

  P1206


  Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #6

  P1209


  Injector Control Pressure System Fault

  P1210


  Injector Control Pressure Above Expected Level

  P1211


  Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired

  P1212


  Injector Control Pressure Not Detected During Crank

  P1213


  Start Injector Circuit Malfunction

  P1214


  Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent

  P1215


  Pedal Position Sensor C Circuit Low Input

  P1216


  Pedal Position Sensor C Circuit High Input

  P1217


  Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent

  P1218


  CID High

  P1219


  CID Low

  P1220


  Series Throttle Control System Malfunction

  P1221


  Traction Control System Malfunction

  P1222


  Traction Control Output Circuit Malfunction

  P1223


  Pedal Demand Sensor B Circuit High Input

  P1224


  Throttle Position Sensor B Out Of Self Test Range

  P1225


  Needle Lift Sensor Malfunction

  P1226


  Control Sleeve Sensor Malfunction

  P1227


  Wastegate Failed Closed (Over Pressure)

  P1228


  Wastegate Failed Open (Under Pressure)

  P1229


  Intercooler Pump Driver Fault

  P1230


  Fuel Pump Low Speed Malfunction

  P1231


  Fuel Pump Secondary Circuit Low, High Speed

  P1232


  Fuel Pump Speed Primary Circuit Malfunction

  P1233


  Fuel Pump Driver Module Off Line

  P1234


  Fuel Pump Driver Module Off Line

  P1235


  Fuel Pump Control Out Of Range

  P1236


  Fuel Pump Control Out Of Range

  P1237


  Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction

  P1238


  Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction

  P1239


  Speed Fuel Pump Positive Feed Fault

  P1240


  Sensor Power Supply Malfunction

  P1241


  Sensor Power Supply Low Input

  P1242


  Sensor Power Supply High Input

  P1243


  Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault

  P1244


  Alternator Load Input Failed High

  P1245


  Alternator Load Input Failed Low

  P1246


  Alternator Load Input Failed

  P1247


  Turbo Boost Pressure Low

  P1248


  Turbo Boost Pressure Not Detected

  P1249


  Wastegate Control Valve Performance

  P1250


  PRC Solenoid Circuit Malfunction

  P1251


  Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction

  P1252


  Pedal Correlation PDS1 and LPDS High

  P1253


  Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low

  P1254


  Pedal Correlation PDS2 and LPDS High

  P1255


  Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low

  P1256


  Pedal Correlation PDS1 and HPDS

  P1257


  Pedal Correlation PDS2 and HPDS

  P1258


  Pedal Correlation PDS1 and PDS2
   
 6. damtn
  Offline

  damtn Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  19/10/09
  Số km:
  504
  Được đổ xăng:
  65
  Xăng:
  41 lít xăng
  P1259


  Immobilizer to PCM Signal Error

  P1260


  THEFT Detected, Vehicle Immobilzed

  P1261


  Cylinder #1 High To Low Side Short

  P1262


  Cylinder #2 High To Low Side Short

  P1263


  Cylinder #3 High To Low Side Short

  P1264


  Cylinder #4 High To Low Side Short

  P1265


  Cylinder #5 High To Low Side Short

  P1266


  Cylinder #6 High To Low Side Short

  P1267
  Cylinder #7 High To Low Side Short

  P1268


  Cylinder #8 High To Low Side Short

  P1269


  Immobilizer Code Not Programmed

  P1270


  Engine RPM Or Speed Limiter Reached

  P1271


  Cylinder #1 High To Low Side Open

  P1272


  Cylinder #2 High To Low Side Open

  P1273


  Cylinder #3 High To Low Side Open

  P1274


  Cylinder #4 High To Low Side Open

  P1275


  Cylinder #5 High To Low Side Open

  P1276


  Cylinder #6 High To Low Side Open

  P1277


  Cylinder #7 High To Low Side Open

  P1278


  Cylinder #8 High To Low Side Open

  P1280


  Injection Control Pressure Out Of Range Low

  P1281


  Injection Control Pressure Out Of Range High

  P1282


  Excessive Injection Control Pressure

  P1283


  IPR Circuit Failure

  P1284


  Aborted KOER - ICP Failure

  P1285


  Cylinder head over temp sensed

  P1286


  Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected

  P1287


  Fuel Pulse In Range But Higher Than Expected

  P1288


  Cylinder Head Temp Sensor Out Of Self Test Range

  P1289


  Cylinder Head Temp Sensor High Input

  P1290


  Cylinder Head Temp Sensor Low Input

  P1291


  Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 1

  P1292


  Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 2

  P1293


  Injector High Side Open - Bank 1

  P1294


  Injector High Side Open - Bank 2/Target idle not reached

  P1295


  Multi-faults - Bank 1 - With Low Side Shorts

  P1296


  Multi-faults - Bank 2 - With Low Side Shorts

  P1297


  Injector High Sides Shorted Together

  P1298


  IDM Failure

  P1299


  Cylinder Head Overtemperature Protection Active

  P1300


  Boost Calibration Fault

  P1301


  Boost Calibration High

  P1302


  Boost Calibration Low

  P1303


  EGR Calibration Fault

  P1304


  EGR Calibration High

  P1305


  EGR Calibration Low

  P1306


  Kickdown Relay Pull - In Circuit Fault

  P1307


  Kickdown Relay Hold Circuit Fault

  P1308


  A/C Clutch Circuit Fault

  P1309


  Misfire Monitor AICE Chip Fault

  P1313


  Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 1

  P1314


  Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 2

  P1315


  Persistent Misfire

  P1316


  Injector Circuit / IDM Codes Detected

  P1317


  Injector Circuit / IDM Codes Not Updated

  P1336


  Crank / Cam Sensor Range / Performance

  P1340


  Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction

  P1341


  Camshaft Position Sensor B Range / Performance

  P1345


  SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation

  P1346


  Fuel Level Sensor B Circuit Malfunction

  P1347


  Fuel Level Sensor B Range / Performance

  P1348


  Fuel Level Sensor B Circuit Low

  P1349


  Fuel Level Sensor B Circuit High

  P1350


  Fuel Level Sensor B Intermittent/Bypass Line Monitor

  P1351


  IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control Circuit High Voltage

  P1352


  Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction

  P1353


  Ignition Coil B Primary Circuit Malfunction

  P1354


  Ignition Coil C Primary Circuit Malfunction

  P1355


  Ignition Coil D Primary Circuit Malfunction

  P1360


  Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction

  P1361


  Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage

  P1362


  Ignition Coil C Secondary Circuit Malfunction

  P1363


  Ignition Coil D Secondary Circuit Malfunction

  P1364


  Ignition Coil Primary Circuit Failure

  P1365


  Ignition Coil Secondary Circuit Failure

  P1366


  Ignition Spare

  P1367


  Ignition Spare

  P1368


  Ignition Spare

  P1369


  Engine Temperature Light Monitor Failure

  P1370


  Insufficient RMP Increase During Spark Test

  P1371


  Ignition Coil - Cylinder 1 - Early Activation Fault

  P1372


  Ignition Coil - Cylinder 2 - Early Activation Fault

  P1373


  Ignition Coil - Cylinder 3 - Early Activation Fault

  P1374


  Crankshaft Position (CKP)/Ignition Coil - Cylinder 4 - Early Activation Fault

  P1375


  Ignition Coil - Cylinder 5 - Early Activation Fault

  P1376


  Ignition Coil - Cylinder 6 - Early Activation Fault

  P1380


  Misfire Detected - Rough Road Data Not Available

  P1381


  Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1)/ Misfire Detected - No Communication with BCM

  P1382


  Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit Malfunction

  P1383


  Variable Cam Timing Overretarded (Bank #1)

  P1384


  VVT Solenoid A Malfunction

  P1385


  Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction

  P1386


  Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2)

  P1387


  Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit Malfunction

  P1388


  Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2)

  P1389


  Glow Plug Circuit High Side Low Input

  P1390


  Octane Adjust Pin Out Of Self Test Range

  P1391


  Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1)

  P1392


  Glow Plug Circuit High Input (Bank #1)

  P1393


  Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2)

  P1394


  Glow Plug Circuit High Input (Bank #2)

  P1395


  Glow Plug Monitor Fault (Bank #1)

  P1396


  Glow Plug Monitor Fault (Bank #2)

  P1397


  System Voltage Out Of Self Test Range

  P1398


  VVT Solenoid B Circuit High Input

  P1399


  Glow Plug Circuit High Side, High Input

  P1400


  DPFE Circuit Low Input

  P1401


  DPFE Circuit High Input

  P1402


  EGR Metering Orifice Restricted

  P1403


  DPFE Sensor Hoses Reversed

  P1404


  IAT - B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position Performance

  P1405


  DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged

  P1406


  Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor Performance

  P1407


  EGR No Flow Detected

  P1408


  EGR Flow Out Of Self Test Range

  P1409


  EVR Control Circuit Malfunction

  P1411


  SAI System Incorrect Downstream Flow Detected

  P1413


  SAI System Monitor Circuit Low Input

  P1414


  SAI System Monitor Circuit High Input

  P1415


  Air Pump Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 1

  P1416


  Port Air Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 2

  P1417


  Port Air Relief Circuit Malfunction

  P1418


  Split Air #1 Circuit Malfunction

  P1419


  Split Air #2 Circuit Malfunction

  P1420


  Catalyst Temperature Sensor Failure

  P1421


  Catalyst Damage

  P1422


  EGI Temperature Sensor Failure

  P1423


  EGI Functionality Test Failed

  P1424


  EGI Glow Plug Primary Failure

  P1425


  EGI Glow Plug Secondary Failure

  P1426


  EGI Mini - MAF Failed Out Of Range

  P1427


  EGI Mini - MAF Failed Short Circuit

  P1428


  EGI Mini - MAF Failed Open Circuit

  P1429


  Electric Air Pump Primary Failure

  P1430


  Electric Air Pump Secondary Failure

  P1433


  A/C Refrigerant Temperature Circuit Low

  P1434


  A/C Refrigerant Temperature Circuit High

  P1435


  A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance

  P1436


  A/C Evaporator Air Temperature Circuit Low

  P1437


  A/C Evaporator Air Temperature Circuit High

  P1438


  A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/Performance

  P1439


  Floor Temperature Switch Circuit Malfunction

  P1440


  Purge Valve Stuck Open

  P1441


  Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Chevrolet Only

  P1441


  Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Oldsmobile Only

  P1442


  Evaporative Emission Control System Leak Detected

  P1443


  Evaporative Emission Control System Control Valve

  P1444


  Purge Flow Sensor Circuit Low Input

  P1445


  Purge Flow Sensor Circuit High Input

  P1446


  Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction

  P1447


  ELC System Closure Valve Flow Fault

  P1448


  ELC System 2 Fault

  P1449


  Evaporative Check Solenoid Circuit Malfunction

  P1450


  Unable To Bleed Up Fuel Tank Vacuum

  P1451


  Evap Emission Control Sys Vent Control Valve Circuit

  P1452


  Unable To Bleed - Up Vacuum in Tank

  P1453


  Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction

  P1454


  Evaporative System Vacuum Test Malfunction

  P1455


  Evap Emission Control Sys Leak Detected (Gross Leak/No Flow)

  P1456


  Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Malfunction

  P1457


  Unable To Pull Vacuum In Tank

  P1460


  Wide open throttle A/C cutoff relay circuit

  P1461


  A/C pressure sensor circuit voltage low

  P1462


  A/C pressure sensor circuit voltage high

  P1463


  A/C Pressure Sensor Insufficient Pressure Change

  P1464


  A/C Demand Out of Self Test Range

  P1465


  A/C Relay Circuit Malfunction

  P1466


  A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit Malfunction

  P1467


  A/C Compressor Temperature Sensor Malfunction

  P1468


  SSPOD Open Circuit or Closed Circuit Fault
   
 7. damtn
  Offline

  damtn Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  19/10/09
  Số km:
  504
  Được đổ xăng:
  65
  Xăng:
  41 lít xăng
  P1469


  Low A/C Cycling Period

  P1470


  A/C Cycling Period Too Short

  P1471


  Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side)

  P1472


  Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)

  P1473


  Fan Secondary High With Fan(s) Off

  P1474


  Low Fan Control Primary Circuit Malfunction

  P1475


  Fan Relay (Low) Circuit Malfunction

  P1476


  Fan Relay (High) Circuit Malfunction

  P1477


  Additional Fan Relay Circuit Malfunction

  P1478


  Cooling Fan Driver Fault

  P1479


  High Fan Control Primary Circuit Malfunction

  P1480


  Fan Secondary Low with Low Fan On

  P1481


  Fan Secondary Low With High Fan On

  P1482


  SCP

  P1483


  Power To Fan Circuit Overcurrent

  P1484


  Open Power To Ground VCRM

  P1485


  EGRV Circuit Malfunction

  P1486


  EGRA Circuit Malfunction

  P1487


  EGRCHK Solenoid Circuit Malfunction

  P1490


  Secondary Air Relief Solenoid Circuit Malfunction

  P1491


  Secondary Switch Solenoid Circuit Malfunction

  P1492


  APLSOL Solenoid Circuit Malfunction

  P1493


  RCNT Solenoid Circuit Malfunction

  P1494


  SPCUT Solenoid Circuit Malfunction

  P1495


  TCSPL Solenoid Circuit Malfunction

  P1500


  Vehicle Speed Sensor Intermittent

  P1501


  Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test Range

  P1502


  Vehicle Speed Sensor Intermittent Malfunction

  P1503


  Auxillary Speed Sensor Fault

  P1504


  Idle Air Control Circuit Malfunction

  P1505


  Idle Air Control System At Adaptive Clip

  P1506


  Idle Air Control Overspeed Error

  P1507


  Idle Air Control Underspeed Error

  P1508


  Idle Control System Circuit Open

  P1509


  Idle Control System Circuit Shorted

  P1510


  Idle Signal Circuit Malfunction

  P1511


  Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit Malfunction

  P1512


  Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Closed

  P1513


  Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Closed

  P1514


  High Load Neutral/Drive Fault

  P1515


  Electric Current Circuit Malfunction

  P1516


  IMRC Input Error (Bank 1)

  P1517


  IMRC Input Error (Bank 2)

  P1518


  Intake Manifold Runner Control (Stuck Open)

  P1519


  Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed)

  P1520


  Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction

  P1521


  Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction

  P1522


  Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction

  P1523


  IVC Solenoid Circuit Malfunction

  P1524


  Variable Intake Solenoid System

  P1525


  Air Bypass Valve System

  P1526


  Air Bypass System

  P1527


  Accelerate Warmup Solenoid Circuit Malfunction

  P1528


  Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit Malfunction

  P1529


  SCAIR Solenoid Circuit Malfunction

  P1530


  A/C Clutch Circuit Malfunction

  P1531


  Invalid Test - Accelerator Pedal Movement

  P1532


  IMCC Circuit Malfunction, Bank B

  P1533


  AAI Circuit Malfunction

  P1534


  Inertia Switch Activated

  P1535


  Blower Fan Speed Circuit Range/Performance

  P1536


  Parking Brake Switch Circuit Failure

  P1537


  Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Open

  P1538


  Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Open

  P1539


  Power To A/C Clutch Circuit Overcurrent

  P1540


  Air Bypass Valve Circuit Malfunction

  P1549


  IMCC Circuit Malfunction, Bank B

  P1550


  PSPS Out Of Self Test Range

  P1565


  Speed Control Command Switch Out of Range High

  P1566


  Speed Control Command Switch Out of Range Low

  P1567


  Speed Control Output Circuit Continuity

  P1568


  Speed Control Unable to Hold Speed

  P1571


  Brake Switch Malfunction

  P1572


  Brake Pedal Switch Circuit Malfunction

  P1573


  Throttle Position Not Available

  P1574


  Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors

  P1575


  Pedal Position Out of Self Test Range

  P1576


  Pedal Position Not Available

  P1577


  Pedal Position Sensor Disagreement btwn Sensors

  P1578


  ETC Power Less Than Demand

  P1579


  ETC In Power Limiting Mode

  P1580


  Electronic Throttle Monitor PCM Override

  P1581


  Electronic Throttle Monitor Malfunction

  P1582


  Electronic Throttle Monitor Data Available

  P1583


  Electronic Throttle Monitor Cruise Disable

  P1584


  TCU Detected IPE Circuit Malfunction

  P1585


  Throttle Control Unit Malfunction

  P1586


  Throttle Control Unit Throttle Position Malfunction

  P1587


  Throttle Control Unit Modulated Command Malfunction

  P1588


  Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring

  P1589


  TCU Unable To Control Desired Throttle Angle

  P1600


  Loss of KAM Power; Open Circuit

  P1601


  ECM/TCM Serial Communication Error

  P1602


  Immobilizer/ECM Communication Error

  P1603


  EEPROM Malfunction

  P1604


  Code Word Unregestered

  P1605


  Keep Alive Memory Test Failure

  P1606


  ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction

  P1607


  MIL O/P Circuit Malfunction

  P1608


  Internal ECM Malfunction

  P1609


  Diagnostic Lamp Driver Fault

  P1610


  SBDS Interactive Codes

  P1611


  SBDS Interactive Codes

  P1612


  SBDS Interactive Codes

  P1613


  SBDS Interactive Codes

  P1614


  SBDS Interactive Codes

  P1615


  SBDS Interactive Codes

  P1616


  SBDS Interactive Codes

  P1617


  SBDS Interactive Codes

  P1618


  SBDS Interactive Codes

  P1619


  SBDS Interactive Codes

  P1620


  SBDS Interactive Codes

  P1621


  Control Module Long Term Memory Performance/ Immobilizer Code Words Do Not Match

  P1622


  Immobilizer ID Does Not Match

  P1623


  Immobilizer Code Word/ID Number Write Failure

  P1624


  Anti Theft System

  P1625


  B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction

  P1626


  Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received/ B+ Supply To VCRM A/C Circuit Malfunction

  P1627


  Module Supply Voltage Out Of Range

  P1628


  Module Ignition Supply Input Malfunction

  P1629


  Internal Voltage Regulator Malfunction

  P1630


  Internal Vref Malfunction

  P1631


  Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold)

  P1632


  Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction

  P1633


  KAM Voltage Too Low

  P1634


  Data Output Link Circuit Failure

  P1635


  Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range

  P1636


  Inductive Signature Chip Communication Error

  P1637


  Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction

  P1638


  Can Link ECM/INSTM Circuit / Network Malfunction

  P1639


  Vehicle ID Block Corrupted or Not Programmed

  P1640


  Powertrain DTCs Available in Another Module

  P1641


  Fuel Pump Primary Circuit Failure

  P1642


  Fuel Pump Monitor Circuit High Input

  P1643


  Fuel Pump Monitor Circuit Low Input

  P1644


  Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction

  P1645


  Fuel Pump Resistor Switch Circuit Malfunction

  P1650


  PSP Switch Out of Self Test Range

  P1651


  PSP Switch Input Malfunction

  P1652


  IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On

  P1653


  Power Steering Output Circuit Malfunction

  P1654


  Recirculation Override Circuit Malfunction

  P1655


  Starter Disable Circuit Malfunction

  P1660


  Output Circuit Check Signal High

  P1661


  Output Circuit Check Signal Low

  P1662


  IDM_EN Circuit Failure

  P1663


  Fuel Demand Command Signal Circuit Malfunction

  P1667


  CI Circuit Malfunction

  P1668


  PCM - IDM Communications Error

  P1670


  Electronic Feedback Signal Not Detected

  P1680


  Metering Oil Pump Malfunction

  P1681


  Metering Oil Pump Malfunction

  P1682


  Metering Oil Pump Malfunction

  P1683


  Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit Malfunction

  P1684


  Metering Oil Pump Position Sensor Circuit Malfunction
   
 8. damtn
  Offline

  damtn Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  19/10/09
  Số km:
  504
  Được đổ xăng:
  65
  Xăng:
  41 lít xăng
  P1685


  Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

  P1686


  Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

  P1687


  Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

  P1688


  Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

  P1689


  Oil Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction

  P1690


  Wastegate Solenoid Circuit Malfunction

  P1691


  Turbo Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction

  P1692


  Turbo Control Solenoid Circuit Malfunction

  P1693


  Turbo Charge Control Circuit Malfunction

  P1694


  Turbo Charge Relief Circuit Malfunction

  P1700


  Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)

  P1701


  Reverse Engagement Error

  P1702


  TRS Circuit Intermittent Malfunction

  P1703


  Brake Switch Out Of Self Test Range

  P1704


  Digital TRS Failed to Transition States in KOEO / KOER

  P1705


  Not in P or N During KOEO / KOER

  P1706


  High Vehicle Speed Observed in Park

  P1707


  Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault Present

  P1708


  Clutch Switch Circuit Malfunction

  P1709


  PNP Switch Out Of Self Test Range

  P1711


  TFT Sensor Out Of Self Test Range

  P1712


  Trans Torque Reduction Request Signal Malfunction

  P1713


  TFT Sensor In Range Failure Low Value

  P1714


  SSA Inductive Signature Malfunction

  P1715


  SSB Inductive Signature Malfunction

  P1716


  SSC Inductive Signature Malfunction

  P1717


  SSD Inductive Signature Malfunction

  P1718


  TFT Sensor In Range Failure High

  P1720


  Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction

  P1721


  Gear 1 Incorrect Ratio

  P1722


  Gear 2 Incorrect Ratio

  P1723


  Gear 3 incorrect Ratio

  P1724


  Gear 4 Incorrect Ratio

  P1725


  Insufficient Engine Speed Increase During Self Test

  P1726


  Insufficient Engine Speed Decrease During Self Test

  P1727


  Coast Clutch Solenoid Inductive Signature Malfunction

  P1728


  Transmission Slip Error

  P1729


  4x4 Low Switch Error

  P1730


  Gear Control Malfunction 2,3,5

  P1731


  1-2 Shift Malfunction

  P1732


  2-3 Shift Malfunction

  P1733


  3-4 Shift Malfunction

  P1734


  Gear Control Malfunction

  P1735


  First Gear Switch Circuit Malfunction

  P1736


  Second Gear Switch Circuit Malfunction

  P1737


  Lockup Solenoid System

  P1738


  Shift Time Error

  P1739


  Slip Solenoid System

  P1740


  Torque Converter Clutch Inductive Signature Malfunction

  P1741


  Torque Converter Clutch Control Error

  P1742


  Torque Converter Clutch Solenoid Failed On

  P1743


  Torque Converter Clutch Solenoid Failied On

  P1744


  Torque Converter Clutch System Performance

  P1745


  Line Pressure Solenoid System

  P1746


  Pressure Control Solenoid "A" Open Circuit

  P1747


  Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit

  P1748


  EPC Malfunction

  P1749


  Pressure Control Solenoid Failed Low

  P1751


  Shift Solenoid A Performance

  P1754


  Coast Clutch Solenoid Circuit Malfunction

  P1755


  Intermediate Speed Sensor (ISS) Malfunction

  P1756


  Shift Solenoid B Performance

  P1760


  Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit

  P1761


  Shift Solenoid C Performance

  P1762


  Overdrive Band Failed Off

  P1765


  Timing Solenoid Circuit Malfunction

  P1767


  Torque Converter Clutch Circuit Malfunction

  P1768


  Performance / Normal / Winter Mode Input Malfunction

  P1769


  AG4 Transmission Torque Modulation Fault

  P1770


  Clutch Solenoid Circuit Malfunction

  P1775


  Transmission System MIL Fault

  P1776


  Ignition Retard Request Duration Fault

  P1777


  Ignition Retard Request Circuit Fault

  P1778


  Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction

  P1779


  TCIL Circuit Malfunction

  P1780


  Trans Control Switch (O/D Cancel) Out of Self Test Range

  P1781


  4X4 Switch Out of Self Test Range

  P1782


  P/ES Circuit Out Of Self Test Range

  P1783


  Transmission Overtemperature Condition

  P1784


  Transmission Mechanical Failure - First And Reverse

  P1785


  Transmission Mechanical Failure - First And Second

  P1786


  3-2 Downshift Error

  P1787


  2-1 Downshift Error

  P1788


  Pressure Control Solenoid "B" Open Circuit

  P1789


  Pressure Control Solenoid "B" Short Circuit

  P1790


  TP (Mechanical) Circuit Malfunction

  P1791


  TP (Electric) Circuit Malfunction

  P1792


  Barometer Pressure Circuit Malfunction

  P1793


  Intake Air Volume Circuit Malfunction

  P1794


  Battery Voltage Circuit Malfunction

  P1795


  Idle Switch Circuit Malfunction

  P1796


  Kick Down Switch Circuit Malfunction

  P1797


  Neutral Switch Circuit Malfunction

  P1798


  Coolant Temperature Circuit Malfunction

  P1799


  Hold Switch Circuit Malfunction

  P1800


  Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit Failure

  P1801


  Transmission Clutch Interlock Safety Switch Open Circuit

  P1802


  Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Battery

  P1803


  Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Ground

  P1804


  Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure

  P1805


  Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Open Circuit

  P1806


  Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Battery

  P1807


  Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Ground

  P1808


  Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure

  P1809


  Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Open Circuit

  P1810


  TFP Valve Position Switch Circuit/ Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery

  P1811


  Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Ground

  P1812


  Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Circuit Failure

  P1813


  Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Open Circuit

  P1814


  Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery

  P1815


  Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground

  P1816


  Transmission Neutral Safety Switch Circuit Failure

  P1817


  Transmission Neutral Safety Switch Open Circuit

  P1818


  Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Battery

  P1819


  Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Ground

  P1820


  Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure

  P1821


  Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit

  P1822


  Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery

  P1823


  Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground

  P1824


  Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Circuit Failure

  P1825


  Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Open Circuit

  P1826


  Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Battery

  P1827


  Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Ground

  P1828


  Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure

  P1829


  Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit

  P1830


  Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery

  P1831


  Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground

  P1832


  Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Circuit Failure

  P1833


  Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Open Circuit

  P1834


  Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Battery

  P1835


  Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Ground

  P1836


  Transmission Transfer Case Front Shaft Speed Sensor Circuit Failure

  P1837


  Transmission Transfer Case Rear Shaft Speed Sensor Circuit Failure

  P1838


  Transmission Transfer Case Shift Motor Circuit Failure

  P1839


  Transmission Transfer Case Shift Motor Open Circuit

  P1840


  Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Battery

  P1841


  Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Ground

  P1842


  Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Circuit Failure

  P1843


  Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Open Circuit

  P1844


  Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Battery

  P1845


  Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Ground

  P1846


  Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Circuit Failure

  P1847


  Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Open Circuit

  P1848


  Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To Battery

  P1849


  Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To Ground

  P1850


  Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Circuit Failure

  P1851


  Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Open Circuit

  P1852


  Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To Battery

  P1853


  Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To Ground

  P1854


  Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Circuit Failure

  P1855


  Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Open Circuit

  P1856


  Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To Battery

  P1857


  Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To Ground

  P1858


  Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Circuit Failure

  P1859


  Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Open Circuit

  P1860


  TCC PWM Solenoid Circuit Electrical/ Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Battery

  P1861


  Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Ground

  P1862


  Transmission Transfer Case Contact Plate Power Circuit Failure

  P1863


  Transmission Transfer Case Contact Plate Power Open Circuit

  P1864


  Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Battery

  P1865


  Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Ground

  P1866


  Transmission Transfer Case System Concern - Servicing Required

  P1867


  Transmission Transfer Case Contact Plate General Circuit Failure

  P1868


  Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Failure

  P1869


  Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Short To Battery

  P1870


  Transmission Component Slipping/ Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit Failure

  P1871


  Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit Short To Battery

  P1872


  Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Failure

  P1873


  Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Short To Battery

  P1874


  Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Failure

  P1875


  Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Short To Battery / 4WD Low Switch Circuit Electrical

  P1876


  Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Failure

  P1877


  Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Short To Battery

  P1878


  Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Circuit Failure

  P1879


  Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Open Circuit

  P1880


  Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Battery

  P1881


  Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM

  P1882


  Engine Coolant Level Switch Circuit Short to Ground

  P1883


  Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM

  P1884


  Engine Coolant Level Lamp Circuit Short to Ground

  P1885


  Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Ground

  P1886


  4X4 Initialization Failure

  P1890


  Transmission 4WD Mode Select Return Input Circuit Failure

  P1891


  Transmission Transfer Case Contact Plate Ground Return Open Circuit

  P1900


  OSS Circuit Intermittent Malfunction

  P1901


  TSS Circuit Intermittent Malfunction

  P1902


  Pressure Control Solenoid "B" Intermittent Short

  P1903


  Pressure Control Solenoid "C" Short Circuit

  P1904


  Pressure Control Solenoid "C" Open Circuit

  P1905


  Pressure Control Solenoid "C" Intermittent Short

  P1906


  Kickdown Pull Relay Open or Short Circuit to Ground

  P1907


  Kickdown Hold Relay Open or Short Circuit to Ground

  P1908


  Transmission Pressure Circuit Solenoid Open or Short to Ground

  P1909


  Trans Temp Sensor Circuit Open or Shorted to Pwr or Gnd

  P1910


  VFS A Pressure Output Failed Low

  P1911


  VFS B Pressure Output Failed Low

  P1912


  VFS C Pressure Output Failed Low

  P1913


  Pressure Switch A Circuit Malfunction

  P1914


  Manually Shifted Automatic (MSA) Sw Circuit Malf

  P1915


  Reverse Switch Circuit Malfunction

  P1916


  High Clutch Drum Speed Sensor Malfunction

  P1917


  High Clutch Drum Speed Sensor Intermittent

  P1918


  Transmission Range Display Circuit Malfunction
   
 9. TEOAUTO
  Offline

  TEOAUTO Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  21/12/09
  Số km:
  220
  Được đổ xăng:
  37
  Xăng:
  452 lít xăng
  =d> có thêm tiếng Việc nửa chắc khủng lắm....
  Đây là DTC của dòng xe nào vậy bác chủ thớt ?>?
   
 10. sammam
  Offline

  sammam Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  10/9/15
  Số km:
  16
  Được đổ xăng:
  15
  Xăng:
  177 lít xăng
  CÓ TIẾNG VIỆT K VẬY Ạ
   
 11. nghiemoi
  Offline

  nghiemoi Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  21/10/15
  Số km:
  23
  Được đổ xăng:
  17
  Xăng:
  200 lít xăng
  của xe nào vậy chu thớt
   

Chia sẻ trang này